Kardinaal Martini over Hillesum Geschreven in 1992

Hoe denken hoge gezagsdragers van de rooms-katholieke kerk in Italië – bischoppen, kardinalen  – en de hoogste – de paus – over Etty Hillesum? In 2003 schreef ik in het kader van de Italiaanse Hillesum-receptie het artikel Italiaans enthousiasme. Daarin besprak ik de literatuur die in de jaren negentig van de vorige eeuw over Hillesum en haar Lees verder “Kardinaal Martini over Hillesum Geschreven in 1992”