Rodari redde schilder Sironi van de kogel

Dit is het punt: Gianni Rodari redde schilder Sironi van de kogel kort na de bevrijding van Italië op 25 april 1945 van het nazifascisme. Een moreel dilemma waarvan de schepper van wereldwijd geliefde poëzie voor kinderen en volwassenen zich maar nauwelijks kon bevrijden.

Fascisme: opkomst en consolidatie van terreur

De fascistische beweging eerst en het fascistische dictatoriale regiem daarna, hebben haar opponenten altijd met intimidatie, agressie en geweld bestreden. Openlijk verzet tegen de beweging werd in de beginjaren 1919 tot 1922 door de fascistische militie (lees:  knokploegen) met stokslagen en wonderolie brutaal afgestraft. Met name socialisten en communisten moesten het ontgelden en velen van hen bekochten hun verzet met de dood of blijvend lichamelijk en/of geestelijk letsel.

Toen Mussolini eind oktober 1922 aan de macht kwam en in het voorjaar van 1923 de dictatuur een feit werd, werden de permanente agressie en intimidatie een aangelegenheid van de staat. De fascistische knokploegen werden door wetgeving omgezet tot een gewapend privé-leger onder direct bevel van Benito Mussolini. Bekende slachtoffers van de politieke terreur die toen volgde waren Antonio Gramsci (1891-1937) en Giacomo Matteotti (1885-1924), maar de vele duizenden anderen blijven daarmee ongenoemd.

De bevrijding

Na de bevrijding op 25 april 1945 ontlaadde zich de decennia lang opgebouwde haat tegen de fascisten die in naam van een criminele ideologie ontelbare misdaden hadden begaan. Niet zelden waren het vergeldingsacties van min of meer persoonlijke aard. Dat was formeel gesproken natuurlijk niet de bedoeling. De gearresteerde fascisten diende men aan de  Italiaanse en geallieerde militaire autoriteiten over te dragen. Deze procedure was gevolgd met de Engelse nazi-collaborateur John Amery, die in zijn vaderland werd berecht en ter dood veroordeeld (zie hier). De toen 25-jarige en toekomstige schrijver en dichter Gianni Rodari leidde de patroulle die Amery had gearresteerd en overgedragen aan de commandant van de 52° Brigade Garibaldi waar zijn patrouille deel van uitmaakte. Tot zover alles volgens de regels van het oorlogsrecht.

Maar behalve eigen initiatief (een vorm van standrecht) en het volgen van de regels bestond nog een derde mogelijkheid. Die viel Mario Sironi (1885-1961) te beurt, zoals we zullen zien.

De schilder Sironi, fascist, op de vlucht

Kunstenaar Mario Sironi was reeds in 1919 tot het fascisme toegetreden. De futurist Marinetti (ook fascist) noteert in zijn dagboek dat Sironi aanwezig was bij een vergadering in oktober 1919 in Milaan. In de glorietijd van de dictatuur was Sironi opgeklommen tot een kunstenaar van grote faam. Hij had in vele monumentale kunstwerken het fascisme gecelebreerd. Hij verzorgde het  ‘decor’ voor de tentoonstelling in 1932 over 10 jaar mars op Rome. (Zie de afbeelding waarmee dit stukje opent.) En met bijtende satirische tekeningen in het fascistische tijdschrift Gerarchia dreef hij jarenlang de spot met de tegenstanders van de dictatuur. Deze gevierde kunstenaar moest na de bevrijding – hij was inmiddels bijna 60 – de huid zien te redden, want hij wist maar al te goed dat er ook voor hem een kogel was gereserveerd.

Direct na de bevrijding begaf hij zich met zijn hond op weg naar Como. De autoweg Milaan – Como werd gecontroleerd door patrouilles van de Garibaldi Brigades en zo viel de man met zijn hond aan de lijn in handen van de groep partizanen gecommandeerd door Gianni Rodari. Die kende en bewonderde het werk van Sironi. Nu stonden de vluchtende kunstenaar en zijn hond vóór de cultuur- en kunstliefhebbende commandant. Wat te doen?

De herinneringen van Gianni Rodari

Rodari liet de fascistische kunstenaar gaan. In een autobiografische aantekening schrijft de dichter: ‘Ik weet niet of ik er trots op kan zijn: In naam van de kunst ondertekende ik zijn vrijgeleide. Bij de brigadecommandant maakte ik geen melding van deze dingetjes.’ En hij vervolgt: ‘Sironi ging weg met zijn hond, waarheen was niet belangrijk. […] Voor mij waren zijn schilderijen lessen in tragedie geweest, niet meer en niet minder dan de Lettera dall’Amiata van Montale.’ Heel opmerkelijk, deze vergelijking met het beroemde gedicht van Eugenio Montale uit 1938.

De kunstenaar Sironi ontliep de kogel. Hij dankte zijn leven aan zijn jonge bewonderaar en communistische verzetstrijder Gianni Rodari. Mario Sironi  sterft in 1961 in Milaan na een zeer productief en succesvol kunstenaarsleven.

Het kunstenaarschap van de schrijver en dichter Gianni Rodari deed niet onder in creatieve productie en zou eveneens wereldwijde erkenning verwerven. Hij stierf op 14 april 1980 in Rome.

De juiste beslissing?

In de geciteerde autobiografische aantekening vraagt Rodari zich af of hij er goed aan deed Sironi te laten gaan in naam van de Kunst. De Engelsman Amery was immers door hem overgedragen aan zijn brigadecommandant en later berecht. Om zich te rechtvaardigen schrijft Rodari dat de kunstnaar Sironi echt veel belangrijker was dan de collaborateur Amery. Niettemin blijft de twijfel knagen. Hij besefte na de oorlog heel goed met twee maatstaven te hebben gemeten. Een ontoelaatbare handelwijze met rampzalige gevolgen.

Vanuit het gezichtspunt van correcte rechtspleging ware het beter geweest dat de schilder op dezelfde manier was behandeld. Maar Rodari wist maar al te goed, dat voor een Italiaanse fascist van het kaliber van Mario Sironi niet dezelfde regels zouden gelden. De leiding van het Milanese verzet zou hem zeker hebben gefusilleerd. Sironi was immers niet alleen een fascist van het eerste uur, maar tot aan het einde toe trouw gebleven aan Mussolini en het regiem.

Benito Mussolini werd overigens samen met zijn minnares Clara Petacci op 28 april 1945 in het  dorpje Dongo in de provincie Como door het Italiaanse verzet doodgeschoten. En een niet gering aantal van zijn mededaders was in die dagen hetzelfde lot beschoren. (Zie deze post.)

Aantekeningen bij Rodari redde schilder Sironi van de kogel

 • Rodari vergist zich bij het citeren van het gedicht van Montale. De correcte titel is ‘Notizie dall’Amiata’, Berichten van de Amiata. Rodari schrijft echter ‘Lettera’, dus Brief. Het gedicht staat in de bundel Le occasioni 1928-1939 uit 1949 op pp. 99-101. Een Nederlandse vertaling van het gedicht verscheen in het tijdschrift Yang, jaargang 25, 1989. Meer gegevens ontbreken op db.nl.
 • Rodari vergist zich ook in de spelling van de achternaam van John Emery, die wordt geschreven als Amery. Een dergelijke onnauwkeurigheid wordt niet zelden door anderen overgenomen. Het overkwam ook de Italiaanse journalist en bestsellerauteur Aldo Rodari redde schilder Sironi van de kogelCazzullo in zijn recente boek Mussolini capobanda. Perché dovremmo vergognarsi del fascismo. Milaan: Mondadori 2022, pp. 96-97. [Mussolini bendeleider: Waarom we ons zouden moeten schamen voor het fascisme.]
 • Zie mijn andere artikelen over Gianni Rodari hier en hier.
 • Over Sironi zie deze wikipedia-pagina (it) en deze website (it) over hem. Ik nam van Sironi-onderzoekster Elena Pontiggia enkele noties over.
 • Zie hier een Nederlandse wikipediapagina over de berg Amiata.

Gianni Rodari tegen oorlog dichten

Twee gedichten van Gianni Rodari tegen oorlog en destructie. De  directe aanleiding om onderstaande twee gedichten in het Nederlands te vertalen, zijn de ontwikkelingen in Oost-Europa. De Russische invasie van Oekraïne veroorzaakt doden, gewonden, verwoestingen en jaagt de mensen op de vlucht.

Gianni Rodari tegen oorlog dichten
Kiev, 26-02-2022.

Ondenkbaar dat de kinderboekenschijver en pedagoog Gianni Rodari de barbaarse Russische invasie van het souvereine Oekraïne niet resoluut zou hebben veroordeeld.

Promemoria

Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola
a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per non sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno, né di notte,
né per mare, né per terra:
per esempio, la guerra.

Een pro memorie

Wat je elke dag moet doen:
je wassen, studeren, spelen,
en de tafel dekken
bij ’t slaan van de noen.
En wat je elke nacht moet doen:
je ogen sluiten, slapen,
dromen hebben om te dromen,
en oren om niet te horen.
En dan wat je nooit moet doen,
niet overdag en niet ’s nachts,
niet op zee en niet op het land,
dat is, welzeker, oorlog voeren.

Het tweede gedicht heeft als thema de regenboog. Het verandert van een prachtig natuurverschijnsel in het symbool van de vrede bij uitstek, de regenboogvlag.

Dopo la pioggia

Dopo la pioggia viene il sereno,
brilla in cielo l’arcobaleno:
è come un ponte imbandierato
e il sole vi passa, festeggiato.
È bello guardare a naso in su
le sue bandiere rosse e blu.
Però lo si vede –questo il male–
soltanto dopo il temporale.
Non sarebbe più conveniente
il temporale non farlo per niente?
Un arcobaleno senza tempesta,
questa si che sarebbe una festa.
Sarebbe festa per tutta la terra
fare la pace prima della guerra.

Na de regen

Na regen komt zonneschijn,
zie, kleurig staat de regenboog.
Hij lijkt een brug vol vlaggen,
de zon gaat er feestelijk over.
Met de neuzen omhoog, kijken
naar zijn vlaggen rood en blauw.
Maar je ziet hem – ’t  is ellendig –
pas ná het barre noodweer.
Zou het niet echt veel beter zijn
de storm maar gewoon weg te doen?
Want een echt feest ware
een regenboog zonder storm.
Vóór de oorlog vrede sluiten,
is het ware feest voor de aarde.

Gianni Rodari’s kinderboek  uit 1950

De postzegel verwijst naar Rodari’s kinderboek Le avventure di Cipollino, Nederlands: De avonturen van Uitje. Het verscheen voor het eerst in een Italiaans tijdschrift in 1950. Het jaar daarop als kinderboek en werd een succes.

Gianni Rodari tegen oorlog dichten

In 1953 kwam er een Russisch vertaling beschikbaar. En in 1961 volgt dan een Russische animatiefilm, die hier is te zien op YouTube. Het verhaal begint zo:

‘Ajuintje was de zoon van vader Ajuin en had zeven broers: Klein Ajuintje, Lief Ajuintje, en zo maar verder. Het zijn toepasselijke namen voor een gezin met Ajuinen. Een keurig gezin, dat moet ik er gelijk bij zeggen, maar door pech achtervolgd. Maar wat wil je, als je als ui geboren bent, staan de tranen je altijd in de ogen.’

Het gezin van onze kleine held woont in een houten huisje en is straatarm. De onberekenbare vorst Citroen heerst als een  tiran over zijn volk. Tijdens de zoveelste periode van onderdrukking en vervolging veroordeelt hij vader Ajuin tot gevangenisstraf.

Onze kleine held Ajuintje krijgt het aan de stok met ridder Tomaat, de rechterhand van de vorst en zijn duistere en gewelddadige machten. Ajuintje organiseert met zijn vrienjes een opstand die leidt tot het uitroepen van een republiek. Die neemt de plaats in van het heersende aristocratisch-militaire bewind.

Een enkele biografische opmerking

 • De kinderboeken van Gianni Rodari (1920-1980) waren in de Sovjet-Unie bijzonder populair en werden in de Sovjet-Republieken op school gelezen. Hij bezocht de U.S.S.R. meer dan eens.
 • In deze context past het te vermelden dat de jonge Rodari zich in de winter van 1944 aansloot bij het Italiaanse het verzet. Op 1 mei van dat jaar schreef hij zich in als lid van de PCI, de Italiaanse Communistische Partij.
 • In 1970 werd Rodari’s werk bekroond met de Hans Christian Andersen Prijs.

Aantekeningen bij Gianni Rodari tegen oorlog dichten

 • Gianni Rodari, Le avventure di Cipollino, 1951. Veel uitgaven. De titel is niet aanwezig in de KB catalogus. Ik neem aan dat van het boek geen vertaling bestaat.
 • Zie hier een post met een poezengedicht van Gianni Rodari.
 • Over Rodari bestaat een Nederlandse wikipedia pagina, klik hier.

 

Gianni Rodari de kattengedichten: De poezenkrant

Gianni Rodari de kattengedichten 1: De poezenkrantZijn de kattengedichten van Gianni Rodari (1920-1980) bedoeld voor kinderen? Of dacht hij toch meer aan volwassenen? Of schreef hij ze misschien voor beide kattengorieën? Eén ding is echter zeker: wie geen zwak voor katten en poezen heeft, zal aan dit gedicht weinig plezier beleven. Nu ja, volgens mijn onwrikbare vooroordeel dan. Het gedicht kunt u ook vinden in De Poezenkrant nummer 68, najaar 2021, pagina 5.

Het gedicht hier in de oorspronkelijk versie en mijn vertaling ter rechterzijde.

 

Il giornale dei gatti

I gatti hanno un giornale
con tutte le novità
e sull’ultima pagina
la «Piccola Pubblicità».

«Cercasi casa comoda
con poltrone fuori moda:
non si accettano bambini
perché tirano la coda.»

«Cerco vecchia signora
a scopo compagnia.
Precisare referenze
e conto in macelleria».

«Premiato cacciatore
cerca impiego in granaio.»
«Vegetariano, scapolo,
cerca ricco lattaio.»

I gatti senza casa
la domenica dopo pranzo
leggono questi avvisi
più belli di un romanzo:

per un’oretta o due
sognano ad occhi aperti,
poi vanno a prepararsi
per i loro concerti.

De poezenkrant

De katten hebben een krant
met al het nieuws
en de ‘kleine annonces’
op de achterkant.

‘Gezocht: comfortabel huis
met ouderwetse fauteuils:
kinderen niet gewenst,
want voor onze staart niet pluis.’

‘Ik zoek een oudere dame
om gezelschap te houden.
Goede referenties gevraagd
en krediet bij de slager.’

‘Gelauwerde jager zoekt
betrekking in graanschuur.’
‘Vegetariër, vrijgezel,
zoekt rijke melkboer.’

Op zondag na de lunch
lezen de dakloze katten
deze annonces
mooier dan een roman:

en een uurtje of twee
dagdromen ze weg,
dan maken zij zich op
voor hun concerten.

Toelichting

 • De titel letterlijk vertaald zou luiden ‘De krant van de katten’ of: ‘Kattenkrant’. Ondanks de aardige alliteratie en de herhaalde klinker, besloot ik toch maar voor ‘poezenkrant’. Menige lezer zal denken aan de beroemde Nederlandse Poezenkrant, die sinds 1974 verschijnt. Nummer 67 kwam in het najaar van 2020 uit. Nummer 68 ziet wellicht in april 2022 het licht. De website van De Poezenkrant.
 • Van de drie kattengedichten van Gianni Rodari is dit het eerste dat ik hier in mijn vertaling geef. Het Italiaanse origineel hier in deze pdf. Het tweede gedicht heet ‘Herfst’ en het derde ‘Bericht’. Ze komen nog.
 • In het boekje Willem Frederik Hermans: De geur van een pasgestoomde deken: De beste poezenstukken, dat ik in een vorige post gebruikte voor het verhaal over de Romeinse katten, heeft bezorger Willen Otterspeer de bijdragen van de Schrijver in De Poezenkrant opgenomen. Het is zeker de moeite waard om die pagina’s er nog eens op na te slaan, zie: 63-67.
 • De bekende vertaler Karel van Eerd zit er niet ver naast als hij over Rodari schrijft:

Zijn poëzie is een stout mengsel van realiteit en sprookje, met vaak een politieke pointe. Zijn stijl balanceert tussen surrealistisch taalspel en kinderliedjesdreun.

Aantekeningen bij Gianni Rodari de kattengedichten

 • De website van de Poezenkrant.
 • Ga naar het overzicht van Italiaanse kattengedichten op dit weblog.
 • Wikipedia pagina over Rodari in het Nederlands.
 • Karel van Eerd vertaalde drie gedichten van Rodari, te vinden op dbnl.
 • Ik vertaalde in februari 2022 twee gedichten tegen de oorlog, zie hier.