Welkom op mijn website.

In mijn jeugd raakte ik geboeid door de eerste helft van de 20ste eeuw. Van dit tijdsbestek is het interbellum de kern. De gebeurtenissen die eraan vooraf gingen, die er direct op volgden en lange schaduwen vooruit wierpen, gefascineerden mij. Toen ik later de gelegenheid kreeg hun plaats en betekenis in de Italiaanse cultuur beter te doorgronden, kwam daar ook de mogelijkheid van vergelijking bij.

In het bijzonder zijn het de geschiedenis, de taal en de literatuur waarop ik mij richt. Maar indachtig mijn beperkingen, concentreer ik mij als onderzoeker op een beperkt aantal onderwerpen en personages uit deze complexe periode in de Europese geschiedenis. Een deel van de resultaten van dat werk maak ik hier in de vorm teksten beschikbaar. Een vrij compleet overzicht is te vinden in afdeling Bibliografie.