Artikelen

In dit overzicht staat het laatste van de gepublieerde artikelen staat bovenaan.

Vanaf 2010

 1. Alice Nahon vertaald in het Friulaans. In: Neerlandistiek. Online tijdschrift voor taal- en letterkunde. Verschenen op 21 juli 2021. Link.
 2. Albert Verwey overtuigend gebloemleesd in het Italiaans. In: Neerlandistiek. Online tijdschrift voor taal- en letterkunde. Verschenen op 21 juli 2021. Link.
 3. Fulvio Cerare Manara (1958-2016): Pedagogie opvoeding geweldloosheid en Etty Hillesum. In: De zoektocht van Etty Hillesum in oorlogstijd. Klaas A.D. Smelik (eindred.) [Cahiers Etty Hillesum Studies 2]. Oud Turnhout: Gompel en Svacina, 2021.
 4. Een geslaagde culturele transfer belicht: De Etty Hillesum-tentoonstelling in Rimini, augustus 2019. In Etty Hillesum en de receptie van haar dagboeken. Klaas A.D. Smelik (eindred.) [Cahiers Etty Hillesum Studies 1]. Oud Turnhout: Gompel en Svacina, 2020, 111-121.
 5. Amsterdam, a rischio la casa di Etty Hillesum. In: Avvenire. Milano, 2020. Link.
 6. Johan Huizinga autobiograaf. Een nieuwe vertaling in het Italiaans. In: webFilter. Tijdschrift over vertalen, Tilburg, 2019. Klik hier.
 7. Etty Hillesum: Parole per un futuro altro, in Educazione aperta. Rivista di pedagogia critica, n. 4, estate 2018, 62-74. Link.
 8. Verhalen en vertellen: Giacoma Limentani. In Etty Hillesum en de contouren van haar tijd. Klaas A.D. Smelik (eindred.) [Etty Hillesum Studies 10] Oud Turnhout: Gompel en Svacina, 2018, 153-155.
 9. Louis Hillesum: een ‘stijf deftig’ docent. In Etty Hillesum en de contouren van haar tijd. Klaas A.D. Smelik (eindred.) [Etty Hillesum Studies 10] Oud Turnhout: Gompel en Svacina, 2018, 191-198.
 10. Oprecht bewonderd en streng beoordeeld: Tzvetan Todorovs beeld van Etty Hillesum in de Italiaanse vertaling van zijn werk en enkele reacties daarop, in Etty Hillesum in weerwil van het Joodse vraagstuk. Klaas A.D. Smelik (eindred.)  [Etty Hillesum Studies 9] Antwerpen: Garant,  2017, 141-156.
 11. The Departure: A Reconstruction of the Unexpected Deportation of the Hillesum Family from Camp Westerbork on Tuesday 7 September 1943, in Reading Etty Hillesum in Context, 157-180.
 12. Andermans veren. Hoe Etty Hillesum leentjebuur speelde bij Albert Verwey en Simon Vestdijk, in Etty Hillesum in weerwil van het Joodse vraagstuk. Klaas A.D. Smelik (eindred.) [Etty Hillesum Studies 8]. Antwerpen: Garant, 2016, 139-158.
 13. Louis Hillesum en de taal. In: Neerlandistiek. Online tijdschrift voor taal- en letterkunde. Verschenen op 6 januari 2015. Link.
 14. Etty Hillesums modderschrift. In: Neerlandistiek. Online tijdschrift voor taal- en letterkunde. Verschenen op 28 oktober 2015. Link.
 15. Elementen voor de vorming van een nieuwe mens. Maria Gabriella Nocita interpreteert Etty Hillesum en Primo Levi. In: Etty Hillesum weer thuis in Middelburg. [Etty Hillesum Studies 7] Antwerpen: Garant, 2015.
 16. De salamander en de hoge hoed. In: Neerlandistiek. Online tijdschrift voor taal- en letterkunde. Verschenen op 11 juli 2015. Link.
 17. Een Venetiaanse werkplaats: Het Hillesum-onderzoek van Isabella Adinolfi. In: Etty Hillesum 1914-2014. [Etty Hillesum Studies 6] Antwerpen: Garant, 2014, 71-74.
 18. Eerherstel of terugkeer? Jaap Meijers visie op Levie/Louis Hillesum. In: Etty Hillesum in relatie. Klaas A.D. Smelik, et al. (red.) [Etty Hillesum Studies 5], Gent, Academia Press, 2013, 121-133.
 19. La partenza. Una ricostruzione dell’inaspettata deportazione della famiglia Hillesum dal campo di Westerbork il 7 settembre 1943, in Etty Hillesum. Studi sulla vita e sull’opera, a cura di Gerrit Van Oord [Con Etty Hillesum 2], Apeiron Editori, Sant’Oreste 2012, 148-166.
 20. Historie en legende rondom het gezin van Louis en Riva Hillesum. Een beschouwing over Mischa’s spel en de ondergang van de familie Hillesum, in Etty Hillesum in perspectief. [Etty Hillesum Studies 4] Gent: Academia Press, 2012, 139-152.
 21. Omnia salva. Brieven van Louis Hillesum en anderen aan Christine van Nooten, in Etty Hillesum in perspectief. [Etty Hillesum Studies 4] Gent: Academia Press, 2012, 77-128.
 22. Etty Hillesum (Middelburg 1914 – Auschwitz 1943). Scrittura e spiritualità nei diari e nelle lettere, in: Harba lori fa! Percorsi di letteratura fiamminga e olandese, J. Koch, F. Paris, M. Prandoni, F. Terrenato (a cura di), Napoli University Press: Napoli, 2012, 529-543.
 23. Het vertrek. Een reconstructie van de onverwachte deportatie van de familie Hillesum uit kamp Westerbork op 7 september 1943, in: Ria van den Brandt, Klaas A.D. Smelik (red.), Etty Hillesum in discours, Gent, Academia Press, 2011, 115-130.
 24. Two Voices from Westerbork. Etty Hillesum and Philip Mechanicus on the Transport from Camp Westerbork on 24 August 1943, in Spirituality in the Writings of Etty Hillesum, Proceedings of the Etty Hillesum Conference at Ghent University, November 2008, Edited by Klaas A.D. Smelik, Ria van den Brandt, and Meins G.S. Coetsier, Brill: Leiden-Boston, 2010, 313-334.
 25. Etty Hillesum e Edith Stein. La storia di un incontro mai avvenuto, in Con Etty Hillesum. Quaderno di informazione e ricerca 1, Apeiron Editori, Sant’Oreste 2009, 46-57.
 26. Etty Hillesum en Edith Stein. Over een ontmoeting die nooit heeft plaatsgehad, in: Ria van den Brandt, Klaas A.D. Smelik (red.), Etty Hillesum in context, Van Gorcum, Assen 2007, 50-58.
 27. Italiaans enthousiasme. Het dagboek van Etty Hillesum in Italië, in: Ria van den Brandt, Klaas A.D. Smelik (red.), Etty Hillesum in facetten, Uitgeverij Damon, Budel 2003, 111-128.
 28. Het dagboek van Etty Hillesum in Italië, in Filter. Tijdschrift over vertalen, 9 (2002) 3, 49-55. Nijmegen, 2002.
 29. Note biografiche su Etty Hillesum, in Etty Hillesum. Diario 1941-1943. Un mondo ‘altro’ è possibile, Apeiron Editori, Sant’Oreste 2002, 45-57.
 30. Dedicato al ritorno. Recensione a All’inferno e ritorno,  in AlfaZeta 60, Parma 1997, pp. 154-155.
 31. Etty Hillesum, o perché l’odio non aiuta il mondo, in AlfaZeta 60, Parma 1996, 60-65.
 32. L’ambiguità nascosta. Postfazione a Maria Elena Matacena, Poesie del perdono, Edizioni del Leone, Venezia, 1990, pp. 29-31.
 33. Het wapen van de angst, in Afdruk- Antifascisme Tijdschrijft, augustus-september 1985, 11-12. Link.
 34. De waarden van pornografie. In: Karin Spaink (red.), Pornografie: bekijk ’t maar. Een politiek-feministische visie op seksualiteit. Amsterdam: Van Gennep, 1982, 71-84.

 

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.