Eco Gedichten over filosofen en schrijvers

In de  jaren vijftig schreef Umberto Eco (1932-2016) een aantal gedichten over filosofen. Ze verschenen in 1958 in een beperkte oplage met de titel Filosofi in libertà. In de jaren zestig publiceerde hij in een tijdschrift opnieuw een aantal gedichten, maar ditmaal over schrijvers. En in 1992 ten slotte zette hij alles bij elkaar in een bundel, inclusief een aantal tekeningen. In januari 2022 kwam er van deze vermakelijke Eco Gedichten over filosofen en schrijvers een elegant uitgegeven nieuwe editie.  

Eco Gedichten over filosofen en schrijvers

Het eerste hoofdstuk bevat gedichten over veertien filosofen en filosofische stromingen en de vijftien tekeningen die Eco maakte tijdens de congressen en symposia die hij bijwoonde aan de Universiteit van Turijn. In het voorwoord van de uitgave van 5 januari 1992, en hier weer opgenomen, schreef hij dat hij zeker tien keer zoveel tekeningen had gemaakt. In het tweede hoofdstuk gedichten over Schrijvers en enkele liedteksten.  Zonder illustraties.

Eco liet zich inspireren door de werken van de filosofen en de schrijvers die hij goed kende. Zijn keuze loopt van de voorsocratici tot de analytische taalfilosofen. Ik geef hieronder het lijstje met de namen.

De filosofen (pp. 13-138)

De Presocratici
Aristoteles
Anselmus van Aosta
Thomas van Aquino
Andere Scholastici
Roger Bacon
René Descartes
Giambatista Vico
Emanuel Kant
Georg Friedrich Hegel
Karl Marx
Benedetto Croce
Het existentialisme
Analytische taalfilosofen

De schrijvers (pp. 139-218)

Marcel Proust
Thomas Mann
James Joyce
Koning Oidipus
Dante over Sausure
Alessandro Manzioni
Kleine draagbare metafysiek
Chansons à boîre voor wetenschappelijke congressen


De gedichten zijn fraaie voorbeelden van Eco’s virtuositeit. Bovendien geven ze aan hoe hij in deze poëtische context met de gekozen filosofen en schrijvers omgaat. Dat doet hij met kennis van zaken, met ironie en met een taalvaardigheid waarop menigeen jaloers zal zijn.

Uit de verzameling teksten neem ik de vijf aan Descartes gewijde strofen over. Ze staan op de pagina’s 69-72. Natuurlijk kan ik in mijn vertaling zijn niveau niet evenaren. Eco laat zijn verzen rijmen, maar daarin volg ik hem niet. De Nederlandse vertaling zou daardoor kampachtig worden en te maken krijgen met verlies van betekenis. Ik hoop wel iets van het ritme en vooral van de ironie te hebben overgebracht.

Rene Descartes

Rene Descartes
deze vreemde filosoof
bedacht op een dag
een ijdeltuitig plan ;
hij ontkende één voor één
alle dingen reeds toegestaan
en liet slechts toe:
“Als ik denk, ben ik hier.”
Uitgaande van deze redenering
van zeer heldere evidentie
ontwikkelde hij
zijn variant van wetenschap,
de vloer aanvegende
met vage of kleurloze ideeën
kiezend voor alleen
de heldere en duidelijke.
Uitgaande van deze noties
gaf hij ons, één voor één,
de redenen
voor een gave methode
ter verheldering
van allerlei problemen,
dat zeggend met een air van
’t zijn perfecte theorema’s.

Zijn vriend Pascal vond
deze concepten
zeker niet volmaakt,
en zeer slecht doordacht,
want op de ontdekking
van de more geometrico
reageerde hij openlijk met
de redenen van het hart.


En in een staat van wanhoop
over ’s werelds feiten
verzamelde hij zijn ideeën
op een diepzinnige toon
en gaf hij eigenlijk,
met zijn pessimisme,
reden voor verdenkingen
van een fraai jansenisme.
En men vergiste zich niet,
want hoe ’t ook zij
men zag hem kuipen
met lieden van Port-Royal.

Descartes en Pascal
zijn dus kampioenen
dit in ’t algemeen gezegd
van strijdige opinies.
Enerzijds de verwezenlijkheid
van het intellect,
anderzijds ’n verhaal
van kwijnenden, 
van toeziende mensen
– als je ze kon horen ! –
met een angstige ziel
aan de rand van de afgrond.

Maar ik denk ook
dat de gewone mens,
elk eender gemaakt, lijkt op
Descartes en Pascal :
dat hij twijfelt is goed
en strekt hem tot eer,
maar luisteren naar de stem
van zijn hart geeft baat.

De Italiaanse versie van Rene Descartes  hier in een pdf.

Aantekeningen bij Umberto Eco Gedichten over filosofen en schrijvers

  • Umberto Eco, Filosofi in  libertà seguito da Scrittori in libertà, La nave di Teseo, Milano 2022. 
  • Voor andere artikelen over Umberto Eco op deze website zie hier en hier.

 

Naam van de roos van Umberto Eco wordt stripverhaal

Een nieuw stripverhaal

Naam van de roos wordt een stripverhaalOp 5 januari 2022 was het de 90° geboortedag van Umberto Eco.  Het nieuws is dat zijn grootste literaire succes De Naam van de roos een graphic novel wordt. Begin deze maand werd bekend dat de Italiaanse tekenaar Milo Manara (g. 1945) een beeldverhaal van de roman zal maken. Het boek zou eind van 2022 in de winkel moeten liggen. Ik las het nieuws in het Italiaanse striptijdschrift linus dat met deze boeiende januari aflevering zijn 58e jaargang ingaat. Het tijdschrift wijdt ruim 30 van de 120 pagina’s aan Umberto Eco, die, zoals bekend, als een van de eerste Italiaanse academici het stripverhaal voor vol aanzag. Zijn baanbrekende essay over Milton Caniffs “Steve Canyon” verscheen in 1964. En vanaf de oprichting van linus in 1965 was hij één van de numi tutelari van het periodiek, zoals de uitgever Elisabetta Sgarbi terecht opmerkt.

Naam van de roos wordt een stripverhaal
Eerste versies. De ballonnetjes zijn nog zonder tekst.

Een interview met Manara

In dit nummer van linus staat een interview met de tekenaar. Enkele van zijn uitspraken geven een indruk van wat hij van plan is. Ik neem er twee korte stukjes uit over. De interviewer Adriano Ercolani suggereert dat het moeilijk zal zijn om de ‘klassieke beelden’ van Manara in het boek te verwerken, aangezien het verhaal zich afspeelt in een klooster. De tekenaar spreekt dat tegen.

Dat zal zeker niet moeilijk zijn. […] Het verhaal wordt gedaan door een oudere hoofdrolspeler, die over zijn jeugd vertelt. Hij onthult ons zijn ontdekking van de seksualiteit en de vrouw. Eco wijdt er een heel hoofdstuk aan, in een door het Hooglied geïnspireerde stijl. We lezen over de ontdekking van de vrouw als de Ander, maar ook die van haar lichaam, van haar lichamelijke dimensie. Dit hoofdstuk heeft een sterk erotisch karakter waar de makers van de filmversie aan voorbij gingen. Zij  minimaliseerden de gebeurtenissen tot een simpele overtreding van de kloosterregels. Maar voor Eco was het geen marginale kwestie en krijgt in zijn boek een heel hoofdstuk. Ik zal proberen om er in mijn versie niet zozeer een metaforische, maar meer een symbolische wending aan te geven, om recht te doen aan de prachtige stijl waarin Eco de episode allesbehalve vluchtig behandelt.

Naam van de roos wordt een stripverhaal
Eerste versies. De ballonnetjes zijn nog zonder tekst.

Over censuur

De interviewer en de tekenaar wisselen van gedachten over het thema censuur. Het taal-advies van het Europese Parlament voor het genre-taalgebruik interpreteert Manara als een vorm van censuur. Hij meent: ‘De media zouden de publieke opinie niet moeten beïnvloeden, maar zich beperken tot het verstrekken van informatie.’ Milo Manara reduceert zo het werk van een journalist tot dat van een notaris. Een ondoordachte opmerking!

Maat laat ik mij bij het interview houden, want de interviewer en de tekenaar spreken ook over het thema censuur in De naam van de roos. De verwijzing is naar de poetica van Aristoteles over de glimlach. Deze tekst dient te worden gecensureerd. Het is immers een ‘vergiftigde tekst’. Dit zijn fanatiek religieuze opvattingen – zegt Manara – die leiden tot moord. En hij vervolgt, dat hij voor zijn strips gebruik zal maken van de middeleeuwse miniaturen die voor Baskerville het uitgangspunt van zijn onderzoek werden. Ik citeer Manara:

Ik blijf natuurlijk trouw aan mijn werkwijze. Als iemand exact de woorden van Eco wil lezen, dan kan hij beter de roman ter hand nemen. Aan de essentiële thema’s als de censuur en de armoede van Christus houd ik vast, want zij zijn de basis van mijn verhaal. Het gaat daarbij om een omzetting van het materiaal in een stripverhaal, niet om literatuur.

De bedoeling is dat het tijdschrift linus in de loop van het jaar telkens een episode van Milo Manara’s stripverhaal zal publiceren. Allicht dat zijn lezeressen en lezers zich daarop verheugen.

Aantekeningen bij de Naam van de roos

  • Voor Eco’s essay zie: Umberto Eco, Apocalittici en integrati. Milano: Bompiani, 1982, pp. 130-183. Eerste editie 1964. In deze linus aflevering een herdruk van het eerste deel van het essay: De analyse van de boodschap, pp. 46-52.
  • Over Umberto Eco op dit weblog: Eco.
  • Zie hier de pagina wikipedia over de tekenaar.
  • En hier voor de Belgische site Cosidetto waarop een artikel over Milo Manara’s stripboek Caravaggio staat.

Umberto Eco Burleske gedichten over Kant Malebrance Spinoza

Dat Umberto Eco Burleske gedichten over Kant Malebrance Spinoza had geschreven, was nieuw voor mij. Hij schreef ze in de jaren zestig van de 20º eeuw. Men noemt ze ook wel puntdichten. Constantijn Huygens was er zeer bedreven in. Eco publiceerde de zijne eerst in tijdschriften en in 1992 in de bundel Filosofi in libertà. Die werd in 2022 herdrukt met dezelfde titel in een elegante uitgave. In de laatste sectie van dit boekje, Chansons à Boire getiteld,  staan gedichten over de filosofen Socrates (Bombolo, 1932), Bacon (Gastone, 1935), Malebranche, Spinoza, Kant, Lévi-Strauss (La pensée, 1939) en Merleau Ponty (A li castelli, 1926). Tussen haakjes de titels van de liedjes die hij aan de gedichtjes koppelde. Daarmee geeft Eco aan op welke melodie het gedicht volgens hem moet worden voorgedragen. Hij kiest voor populaire liedjes uit het Italië van de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw.

Van een veelzijdige wetenschapper als Umberto Eco kan men verwachten dat hij een verband legt met de volkscultuur uit de jaren van de fascistische dictatuur.

De vorm

Eco gebruikt voor zijn gedichten in de bundel Filosofi in libertà ook de Italiaanse term ‘filastrocca’.

Immanuel Kant

Kant

Hij bevalt mij wel dit filosoofje,
want hij doet niet aan dud-du-dù
du-dubito ergo sum!

Eco doet de aanbeveling dit puntdicht voor te dragen op de melodie van Canto quel motivetto che mi piace tanto. Zie hier voor de versie van Carlo Buti uit 1932.

Nicolas Malebranche

Malebranche

De goede Descartes zal wel slim zijn
en met Spinoza tu per tu,
Malebranche, Malebranche — jij staat mij veel meer aan.
Res extensa e cogitante
jij wilt vast verzoenen,
Malebranche, Malebranche — dat te doen is wel een perù waard!

Eco beveelt aan dat dit gedichtje moet worden voorgedragen op de wijs van Ma le gambe. Het lied werd gezongen door het Trio Lescano. Het bestond uit drie zusters die van Nederlandse afkomst waren. Luister hier naar een versie op YouTube.

Baruch Spinoza

Spinoza

O mijn Spinoza – jij weet ook wel dat de natuur soms een beetje        tegendraads is…
De attributen die jij  ons voorstelt
mijden elkaar en zijn geen vrienden.
Inderdaad, je zei het ons al
dat zij parallel oplopen.

Umberto Eco suggereert dat dit gedichtje moet worden voorgedragen op de wijs van O cunto O Marirosa. Dit is een Napolitaans volkslied uit 1932. Er is een korte versie uit 1948 (1 m. 18 s.) gezongen door Anna Magnani in het Napolitaans. De mannelijke stem is van Eduardo De Filippo. Klik hier om te luisteren naar haar versie.

Aantekeningen bij Umberto Eco Burleske gedichten

  • Voor meer artikelen over Umberto Eco op dit weblog zie hier.
  • Klik hier voor een wikipediapagina (nl) over het Trio Lescano. En hier voor een originele registratie van het lied ‘Il gatto in cantina’ (De kat in de kelder) uit 1940.