Biografieën van Benito Mussolini (1883-1945)

Biografieën van Benito Mussolini (1883-1945)Deze pagina biedt een overzicht van de gepubliceerde Biografieën van Benito Mussolini (1883-1945).
Om het werk van Renzo De Felice kan niemand heen, die zich in Mussolini wil verdiepen.

Het verzameld werk – Opera Omnia – van Mussolini verscheen in druk in 37 delen. Men kan alle delen ook op het internet vinden.

Biografieën van Benito Mussolini van vóór 1945

 1. Antonio Aniante. Mussolini, Paris: Grasset 1932. 276 pp.
 2. Antonio Beltramelli. L’uomo nuovo (Benito Mussolini). Milaan: Mondadori 1923. 370 pp. Nieuwe editie: 1940. [Hagiografische levensbeschrijving.]
 3. Yvon De Begnac. Vita di Benito Mussolini. 3 vols. Milaan: Mondadori 1936-1940. I: Alla scuola della rivoluzione antica (dalle origini dei Mussolini al dicembre 1904), 1936. II: La strada verso il popolo (dal gennaio 1905 al dicembre 1909), 1937. III: Tempo di attesa (dal gennaio 1910 al 24 maggio 1915), 1940. [Hagiografisch, maar belangrijk voor de documenten.]
 4. Torquato Nanni. Benito Mussolini. Florence: Libreria della Voce 1915. 24 pp.
 5. Giorgi Pini. Benito Mussolini: La sua vita fino ad oggi dalla strada al potere. Bologna: Cappelli, 1926. 136 pp.
 6. Margherita Sarfatti. Dux, Mondadori, Milano 1926. Foto kaft. Nieuwe editie: Rome: Adler 2020. [Geschreven met medewerking van Mussolini.]

Biografieën van Benito Mussolini van na 1945

 1. Giorgio Bocca, Mussolini socialfascista. Milaan: Garzanti 1983.
 2. Richard J. B. Bosworth, Mussolini. Un dittatore italiano. Milaan: Mondadori, 2005.
 3. A. Brissaud, Mussolini. Paris: Perrin 1983. 3 vols.
 4. Renzo De Felice. Mussolini, Einaudi, Torino. Deel 1. Il rivoluzionario (1883-1920), 1965; Deel 2. Il fascista, vol. 1, La conquista del potere 1921-1925, vol. 2, L’organizzazione dello Stato fascista (1925-1929), 1967; Deel 3. Il duce, vol. 1, Gli anni del consenso (1929-1936), 1974; vol. 2, Lo Stato totalitario (1936-1940),1981; Deel 4. L’alleato (1940-1945): Deel 5, L’Italia in guerra (1940-1943), vol. 1, Dalla guerra breve alla guerra lunga; vol. 2, Crisi e agonia del regime, 1990; Deel 5. La guerra civile (1943-1945), 1997.
 5. Dorso, G., Mussolini alla conquista del potere, Mondadori, Milano 1961.
 6. Fermi, L., Mussolini, Bompiani, Milano 1963.
 7. Giudice, G., Benito Mussolini…, UTET, Torino 1969.
 8. Hibbert, Christopher, Benito Mussolini. A Biography. London: Longmans, 1962. (Trad. it. Mussolini, Garzanti, Milano 1962).
 9. I. Kirkpatrick. Mussolini: Study of a Demagogue. London: Odham Books, 1964. (trad. it. Mussolini. Una biografia, Corbaccio, Milano 1981).
 10. Aurelio Lepre. Mussolini l’italiano. Il Duce nel mito e nella realtà. Milaan:  Mondadori 1995. 364 pp. Later diverse nieuwe edities.
 11. Sergio Luzzatto. Il corpo del duce. Turijn: Einaudi 1998.
 12. R. Mac Gregor-Hastie. The Day of the Lion, Coward-McCann, New York 1964.
 13. Mack Smith, D., Mussolini, Rizzoli, Milano 1981. Oorspr.: Mussolini, Weidenfeld & Nicholson, London 1981.
 14. Pierre Milza, Mussolini, Rome: Carocci editore, 2000. Oorspr. Mussolini. Paris: Fayard, 1999.
 15. Paolo Monelli, Mussolini piccolo borghese, Milano: Garzanti 1959.
 16. G. Pini en D. Susmel, Mussolini. L’uomo e l’opera, 4 voll. 1: Dal socialismo al fascismo (1883-1919); 2: Dal fascismo alla dittatura (1919-1925); 3: Dalla dittatura all’Impero (1925-1938); 4:  Dall’Impero alla Repubblica (1938-1945). Florence:  La Fenice 1963.
 17. G. Roux, Mussolini, Fayard, Paris 1960.
 18. A. Spinosa, Mussolini. Il fascino di un dittatore, Mondadori, Milano 1989.
 19. Hans Woller. Mussolini: Il primo fascista. Rome: Carocci editori 2018. Oorspr. Mussolini: Der erste Fascist.  München: Beck 2016.
 20. Remigio Zizzo. Mussolini: Duce si diventa. Santarcangelo di Romagna: RL Gruppo Editoriale 2010.

Aantekeningen bij Biografieën van Benito Mussolini

 • Voor een wikipediapagina (nl) klik hier.
 • Torquato Nanni, zie hier.

 

Italiaanse neofascisten herdenken Mussolini ook weer in 2021

liaanse neofascisten herdenken Mussolini ook weer in 2021. Datum: 2 mei 2021. Tijd: vanaf 11.30uur. Plaats: vóór het toegangshek van Villa Belmonte. Deze villa ligt aan de via xxiv maggio in het gehucht Giulino di Mezzegra, gemeente Tremezzina  (provincie Como), op ongeveer 20 kilometer van Dongo. Zie hier een still uit de korte video van het agentschap ANSA die men op het internet kan zien. In het midden de twee witte affiches vastgemaakt op het hek. Op het rechter de tekst ‘Alleen God kan het fascisme stoppen. Niet de mensen of de dingen.’ Op het linker staat dat de regering faalt inzake Covid-19.

Italiaanse neofascisten herdenken Mussolini ook weer in 2021

Deze mensen zijn afkomstig uit Como en zijn lid van de vereniging Mario Nicolini, die de bevordering van de cultuur beoogt. Hieronder nog een foto van dezelfde ceremonie die zich rond het middaguur afspeelde.

Italiaanse neofascisten herdenken Mussolini ook weer in 2021
Foto van Walter Selva

De duce terechtgesteld

Maar wat wordt er eigenlijk herdacht door dit handjevol neofascisten? Het feit dat op 28 april 1945 ’s middags om tien over vier Benito Mussolini door het Italiaanse Verzet ter dood werd gebracht. Het besluit voor de terechtstelling nam het Comité voor de Nationale Bevrijding, het CLN, in Milaan. Voor de uitvoering van het vonnis wees men de verzetsman kolonel ‘Valerio’ aan. Zijn echte naam was Walter Ausilio (1909-1973).

De brillante Italiaanse  regisseur Carlo Lizzani maakte van de weken en dagen die aan de terechtstelling voorafgingen een cinematografische reconstructie: ‘Mussolini ultimo atto’ (1974). Rod Steiger speelde de rol van Mussolini, Franco Nero die van Walter Ausilio, Lisa Gastoni die van Claretta Petacci en Henry Fonda die van kardinaal Schuster.

Jaarlijkse herdenkingen

De nostalgici van het Italiaanse fascisme herdenken deze dag al vanaf 1984. De burgemeester van Tremezzina Mauro Guerra, gekozen in 2014 en in 2019 herkozen, probeerde tevergeefs de neofascistische manifestatie te blokkeren. Zijn verzoek van 23 april 2021 aan de prefect had geen effect, omdat de neofascisten een beroep konden doen op het recht tot manifestatie. En ze konden immers niet vooraf worden beschuldigd van ‘apologie van het fascisme’, dat in Italië een strafbaar feit is. Het is zeker niet toevallig dat de voorzitter van de Vereniging Mario Nicolini, Salvatore Ferrara, in een interview verklaarde dat het ging om een jaarlijks herhaalde plechtigheid ter herdenking van ‘onze gevallenen’. Hij specificeerde de term met: ‘onze afgemaakte partijfunctionarissen’ en ‘Benito Mussolini en Clara Petacci, lafhartig vermoord door het verzet’. En verder benadrukt hij nog eens: ‘onze herdenking is zeker geen ‘apologie van het fascisme’.

Ter verduidelijking. De hoge partijfunctionarissen waren de leiders van de Repubblica Sociale Italiana (RSI), opgericht in Salò in september 1943. Onder leiding van Mussolini hielpen zij de nazi’s actief bij de deportatie van de in Noord-Italië verblijvende Joden naar de vernietigingskampen. Met steun van de nazi’s voerden zij een bloedige burgeroorlog tegen het Italiaanse verzet. Aan dit alles kwam een einde met de bevrijding van Italië op 25 april 1945.

Waakzaamheid

‘Italiaanse neofascisten herdenken Mussolini’ is een jaarlijks terugkerend verschijnsel dat men niet moet overschatten. Niettemin kan de conclusie  slechts deze zijn: in geen geval dient men het als folkloristisch of als irrelevant ter zijde te schuiven. Het bestaan ervan duidt op de aanwezigheid van sporen van het historische fascistische wereldbeeld in de Italiaanse samenleving. Een proces van herinnering dat actief, continue en permanent lijkt . En onderwerp van groeiend historisch en sociologisch onderzoek.

Tot slot roep ik het woord ‘waakzaamheid’ in herinnering, denkend aan de lessen van Menno ter Braak en de zijnen in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Aantekeningen bij Italiaanse neofascisten herdenken Mussolini

 • Voor de film van Carlo Lizzani wikipedia pagina Engels.
 • Gemeente Tremezzina wiki.
 • Voor de verklaringen van de neofascist Salvatore Ferrara zie hier.
 • Het CLN. De afkorting  staat voor: Comitato per la Liberazione Nazionale.

 

Mondkapje met Mussolini’s gezicht erop

Mondkapje met Mussolini's gezicht erop

Een bedrijf in de buurt van Verona biedt sinds enkele dagen een Mondkapje met Mussolini’s gezicht erop te koop aan. Behalve het afgebeelde gezicht staat op de zijkant ook een citaat van de dictator.

Mondkapje met Mussolini's gezicht erop

Dit is de tekst van het citaat: ‘Marcheren, opbouwen en, als het nodig is, vechten en winnen!’ Het waren de afsluitende woorden van Mussolini’s toespraak voor het ‘Volk van Turijn’, dat op 23 oktober 1932 de Piazza del Castello tot de laatste plek had bezet. (Zie de video.) Het was Mussolini’s eerste afspraak van een tournee langs een aantal Italiaanse steden om het eerste decennium van de dictatuur te vieren en het tweede in te luiden.

De ‘camice nere’, de zwarthemden, die het plein bevolkten, hadden tien jaar eerder in de tweede helft van oktober 1922 een beslissende rol gespeeld bij de overname van de macht door Mussolini. Zij hadden in die dagen de Mars op Rome georganiseerd met het doel de politieke macht in handen te krijgen. De liberale regering ervoer de manifestatie van de fascistische militie als een enorme bedreiging en zwichtte onder de druk.

De keuze voor juist dit citaat op het mondkapje is dus alles behalve toeval. Het duurt nog maar een goede twee jaar voor er een eeuw is verstreken. De neofascistische organisaties zijn in Italië flink gegroeid en zullen honderd jaar Mars op Rome niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Neo-fascistische gadgets

Het mondkapje past in het aanbod neofascistische gadgets dat intussen een zorgelijke omvang heeft gekregen. Liefhebbers lijdend onder een patologische nostalgie kunnen terecht op deze tweetalige (!) website van een andere aanbieder. Het aanbod bestaat uit rond 1300 items waaronder natuurlijk het laatste nieuwtje, de mondkapjes anti covid-19, maar ook aanstekers, bekers, posters, schrijfgerei, t-shirts, vlaggen en vaandels. Behalve de afbeelding van diktator Mussolini op elke denkbare ondergrond, vindt de bezoeker een ruime keus uit vlaggen en vaandels met een hakenkruis. Boeken van en over nazifascistische kopstukken zijn afwezig, maar geen nood, want voor het gedrukte woord kunt u terecht bij neofascistische uitgevers en boekwinkels. T-shirts met de kop van Mussolini kunt u trouwens ook bij het zo geliefde bedrijf Amazon aanschaffen.

De Italiaanse grondwet verbiedt niet alleen de vorming van fascistische partijen maar ook de apologie van het fascisme. Met een zekere regelmaat treedt de rechterlijke macht op tegen uitwassen, maar het is blijkbaar ondoenlijk de groei van een ‘grijze zone’ aan banden te leggen.

Aantekeningen bij Mondkapje met Mussolini’s gezicht erop

 • Het citaat «Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!» in: Benito Mussolini, Opera Omnia, Vol. XXV. Florence: La Fenice, 1958, p. 144.
 • Vergelijk ook het portaal Fascisme in Italië, ad vocem Mars op Rome.