Rome 1879 wat gebeurde er in de hoofdstad

Drie belangrijke gebeurtenissen vinden plaats in de stad. Ten eerste verschijnt op nieuwsjaarsdag het Romeinse dagblad Il Messaggero. En ten tweede wordt de Ripettabrug geopend. Deze ijzeren noodbrug – zeer geliefd bij de Romeinen – verbond de oude stad met de nieuwe wijk Prati, die een onstuimige groei zou doormaken. Hij komt in dit Kalendarium nog vaker ter sprake. Giuseppe Garibaldi richt in Rome de Lega della Democrazia op. Deze Bond voor de Democratie stelde zich ten doel democratische en sociale hervormingen te bevorderen. Op de pagina hieronder meer over Rome 1879 wat gebeurde er in de hoofdstad.

1 januari

Rome 1879 wat gebeurde er in de hoofdstad

Het dagblad de Messaggero verschijnt vanaf deze dag regelmatig. De krant werd opgericht door Luigi Cesana (1851-1932) en verschijnt nog steeds.

15 februari

Voor zijn eerste jaar pontificaat kondigt paus Leo XIII een bijzonder jubileum aan.

14 maart

De nieuwe ijzeren Ripettabrug wordt geopend. De brug verbond de twee oevers ter hoogte van de fonteinen voor het Museum Ara Pacis.

18 april

Op piazza San Silvestro opent de Italiaanse Post het postkantoor in het gerestaureerde gebouw Palazzo delle Poste. Het vervult nog steeds deze functie.

15 juni

De tramlijn die Roma met Tivoli verbindt, begint te rijden.

14 juli

Eerste minister Agostino Depretis treedt af en de tweede regering Benedetto Cairoli treedt aan. De crisis ontstond over een wetsvoorstel om de indirecte belasting op het malen van graanproducten af te schaffen. De rechtse oppositie kreeg gedaan, dat er slechts in een lichte daling werd voorzien.

26 oktober

Aan de gevel van het huis in de via della Lungaretta 97 plaatst men een marmeren borstbeeld van Giuditta Tavani Arquati. Zij was een patriot en volgeling van Giuseppe Garibaldi.Het beeld en de plaquette eronder memoreert de inval in 1867 van de pauselijke troepen die Giuditta, haar man en zoon, plus nog een zestien andere patriotten doodschoten. Zie hier.

1 november

De tramlijn tussen het plein Esedra bij station Termini naar de begraafplaats van Verano begint te rijden.

Het theater Goldoni wordt geopend. Het bevindt zich in het gebouw (palazzo) Altemps.

25 december

Eerste minister Cairoli treedt af, maar vormt direct erna een nieuwe regering.

Ga naar 1880
Terug naar 1878
Naar alle jaren.

Aantekeningen bij Rome 1879 wat gebeurde er in de hoofdstad

 • Een bijzonder filmpje van Lumiere uit 1896 over de Ponte di Ripetta, de Ripettabrug.
 • Zie hier een wikipedia pagina (nl) voor de geschiedenis van de tram in Rome.
 • Zie deze wikipedia pagina (nl) over de begraafplaats van Verano.

 

Rome 1875 wat gebeurde er in de hoofdstad

Veel opschudding bracht de moord op de in Milaan geboren uitgever Raffaele Sonzogno teweeg. Hij was niet alleen een populaire schrijver en journalist maar ook kamerlid. De dag na inname van Rome op 20 september begon hij met de publicatie van zijn dagblad La Capitale. Gazzetta di Roma. Na de begrafenis plechtigheid in de hoofdstad, die een grote menigte op de been bracht, brengt men het stoffelijk overschot naar naar Milaan om daar begraven te worden. Meer over de het jaar 1875 op onderstaande pagina Rome 1875 wat gebeurde er in de hoofdstad

6 januari

Paus Pius IX laat in de Osservatore Romano zijn bulla Gravibus Ecclesiae publiceren. Hij kondigt daarin het Heilige jaar XXI aan, maar met de Heilige Deuren gesloten. De bulla wordt gevolgd door Charitate Christi van paus Leo XII.

24 januari

De Congregatie van de Propaganda Fide vaardigt het indult Cumplurimis uit voor het jubileum ten gunste van de missiegebieden.

25 januari

Giuseppe Garibaldi verovert een zetel in het parlement.

6 februari

Raffaele Sonzogno (1823-1875), de hoofdredacteur van het Romeinse dagblad La Capitale. Gazzetta di Roma, wordt in zijn kantoor met dertien messteken vermoord.

11 februari

Met een bezoek aan de Sint Pieter wijdt paus Pius IX het Heilige Jaar in.

12 februari

Pietro Venturi wordt burgemeester.

26 mei

In het parlement stelt Garibaldi voor de loop van de Tiber te wijzigen.

6 juli

Het parlament neemt de wet aan die voorziet in de constructie van de kademuren en daarboven de wegen langs de Tiber.

4 augustus

Dit is de geboortedag van de latere medicus Attilio Ascarelli (1875-1962). Hij zal in juli 1944 leiding geven aan de Commissie die de slachtoffers moet identificeren van de nazi-moordpartij op 24 maart 1944.

12 november

Pio Frezza, de moordenaar van Raffaele Sonzogno, krijgt levenslange gevangenistraf. Dezelfde straf valt toe aan zijn opdrachtgevers: Giuseppe Luciani, Michele Armati, Luigi Morelli en Cornelio Farina.

Aantekeningen bij Rome 1875 wat gebeurde er in de hoofdstad

 • Onder de naam ‘Gazzetta di Roma’ verschenen diverse dagbladen en tijdschriften. Zie hier voor een samenvatting een Italiaanse wikipedia pagina.
 • Over de lotgevallen van de uitgever en politicus Raffaele Sonzogno verschenen diverse publicaties. Zie ook het biografische artikel (2018) op de  website van de Treccani. (Italiaans)

 

 

Rome 1905 wat gebeurde er in de hoofdstad

In het voorjaar stichtte de historicus van het christendom Ernesto Buonaiuti (1881-1946) het tijdschrift Rivista storico critica delle scienze teologiche, dat de theologie benaderde vanuit een historisch-kritisch gezichtspunt. De verklaarde tegenstander van de monarchie Giuseppe Mazzini is na decennia officiëel toegetreden totde vier vaders des vaderlands. Lees hieronder verder over Rome 1905 wat gebeurde er in de hoofdstad.

 12 maart

 • Eerste minister Giolitti treedt af en een regering van Tommaso Tittoni (1855-1931) treedt aan. Die duurt echter maar twee weken.

27 maart

 • De stad verleent het ereburgerschap aan Giovanni Barracco (1829-1914), die senator is en antieke beelden verzamelde.
 • Eerste minister Tommaso Tittoni treedt af.

28 maart

 • Alessandro Fortis (1842-1909) wordt ministerpresident.

4 aprìl

 • Museo Barracco opent zijn deuren in corso Vittorio Emanuele II. Gaetano Koch was de architect van het gebouw.

26 april

 • De spoorlijn tussen Rome en Civitavecchia wordt geopend.

11 juni

 • Pius X publiceert de encycliek Il fermo proposito waarin hij de katholieken  toestaat om naar de stembus te gaan. Zij mogen het actieve en passieve kiesrecht uitoefenen. Het is een soort imprimatur voor de Unione Popolare Cattolica Italiana, volksbond van Italiaanse katholieken, die aan het ontstaan is.

22 juni

Tijdens de herdenking van de honderdste geboortedag van Giuseppe Mazzini houdt burgemeester Ernesto Nathan een redevoering in de Aula Magna van het Collegio Romano. Koning Vittorio Emanuele III is aanwezig bij de bijeenkomst. Een andere hoge toehoorder was het parlementslid Napoleone Colajanni (1847.1921), ook al een antimonarchist.

10 juli

 • Alberto Cruciani Aliprandi wordt tot burgemeester gekozen.

25 juli

 • De eerste gemotoriseerde omnibus gaat rijden.

9 augustus

 • De dichter Filippo Chiappini overlijdt. Hij schreef poëzie in het Romanesco, het Romeinse dialect. Bovendien stelde hij een woordenboek van het Romanesco samen. Zie wikipedia (it)

Rome 1905 wat gebeurde er in de hoofdstad

20 september

 • De tunnel onder de Quirinaal wordt ingewijd.

1 november

 • Geboortedag van Aldo Fabrizi (1905-1990). Hij was dichter, filmacteur en regiseerde bovendien een tiental films. Zie wikipedia (NL).

9 december

 • Het parlement herroept het Napoleontische Concordaat uit 1801 tussen Italië en de Heilige Stoel. Het was nog steeds van kracht.

24 december

 • Eerste minister Fortis treedt af. Hij krijgt meteen de opdracht een nieuwe regering te vormen.

29 december

 • In het theater Argentina debuteert de Drammatica Compagnia di Roma, het eerste vaste toneelgezelschap van de hoofdstad. Het staat onder leiding van de Napolitaanse toneelcriticus Edoardo Boutet (1856-1915).

Terug naar 1904
Verder naar 1906
Alle jaren

Aantekeningen bij Rome 1905 wat gebeurde er in de hoofdstad

 • Ernesto Buonaiuti was een uitzonderlijk productieve auteur. Zie hier een biografisch essay in het Italiaans.
 • De redevoering van burgemeester Nathan werd gepubliceerd: Ernesto Nathan, Pel centenario di Giuseppe Mazzini. Discorso di Ernesto Nathan tenuto il 22 giugno 1905 nell’Aula magna del Collegio Romano, Roma-Torino: Casa editrice nazionale Roux e Viarengo, 1905.