Tag: Giuseppe Garibaldi

Rome 1875 wat gebeurde er in de hoofdstad

Veel opschudding bracht de moord op de in Milaan geboren uitgever Raffaele Sonzogno teweeg. Hij was niet alleen een populaire schrijver en journalist maar ook kamerlid. De dag na inname van Rome op 20 september begon hij met de publicatie van zijn dagblad La Capitale. Gazzetta di Roma. Na de begrafenis plechtigheid in de hoofdstad, die een grote menigte op de been bracht, brengt men het stoffelijk overschot naar naar Milaan om daar begraven te worden. Meer over de het jaar 1875 op onderstaande pagina Rome 1875 wat gebeurde er in de hoofdstad

6 januari

 • Paus Pius IX laat in de Osservatore Romano zijn bulla Gravibus Ecclesiae publiceren. Hij kondigt daarin het Heilige jaar XXI aan, maar met de Heilige Deuren gesloten. De bulla wordt gevolgd door Charitate Christi van paus Leo XII.

24 januari

 • De Congregatie van de Propaganda Fide vaardigt het indult Cumplurimis uit voor het jubileum ten gunste van de missiegebieden.

25 januari

 • Giuseppe Garibaldi verovert een zetel in het parlement.

6 februari

 • Raffaele Sonzogno (1823-1875), de hoofdredacteur van het Romeinse dagblad La Capitale. Gazzetta di Roma, wordt in zijn kantoor met dertien messteken vermoord.

11 februari

 • Met een bezoek aan de Sint Pieter wijdt paus Pius IX het Heilige Jaar in.

12 februari

 • Pietro Venturi wordt burgemeester.

26 mei

 • In het parlement stelt Garibaldi voor de loop van de Tiber te wijzigen.

6 juli

 • Het parlament neemt de wet aan die voorziet in de constructie van de kademuren en daarboven de wegen langs de Tiber.

4 augustus

 • Dit is de geboortedag van de latere medicus Attilio Ascarelli (1875-1962). Hij zal in juli 1944 de Commissie leiden die de slachtoffers moet identificeren van de nazi-moordpartij op 24 maart 1944.

12 november

 • Pio Frezza, de moordenaar van Raffaele Sonzogno, krijgt levenslange gevangenistraf. Dezelfde straf valt toe aan zijn opdrachtgevers: Giuseppe Luciani, Michele Armati, Luigi Morelli en Cornelio Farina.

Aantekeningen bij Rome 1875 wat gebeurde er in de hoofdstad

 • Onder de naam ‘Gazzetta di Roma’ verschenen diverse dagbladen en tijdschriften. Zie hier voor een samenvatting een Italiaanse wikipedia pagina.
 • Over de lotgevallen van de uitgever en politicus Raffaele Sonzogno verschenen diverse publicaties. Zie ook het biografische artikel (2018) op de  website van Treccani. Italiaans.

Rome 1905 wat gebeurde er in de hoofdstad

In het voorjaar stichtte de historicus van het christendom Ernesto Buonaiuti (1881-1946) het tijdschrift Rivista storico critica delle scienze teologiche, dat de theologie benaderde vanuit een historisch-kritisch gezichtspunt. De verklaarde tegenstander van de monarchie Giuseppe Mazzini is na decennia officiëel toegetreden totde vier vaders des vaderlands. Lees hieronder verder over Rome 1905 wat gebeurde er in de hoofdstad.

 12 maart

 • Eerste minister Giolitti treedt af en een regering van Tommaso Tittoni (1855-1931) treedt aan. Die duurt echter maar twee weken.

27 maart

 • De stad verleent het ereburgerschap aan Giovanni Barracco (1829-1914), die senator is en antieke beelden verzamelde.
 • Eerste minister Tommaso Tittoni treedt af.

28 maart

 • Alessandro Fortis (1842-1909) wordt ministerpresident.

4 aprìl

 • Museo Barracco opent zijn deuren in corso Vittorio Emanuele II. Gaetano Koch was de architect van het gebouw.

26 april

 • De spoorlijn tussen Rome en Civitavecchia wordt geopend.

11 juni

 • Pius X publiceert de encycliek Il fermo proposito waarin hij de katholieken  toestaat om naar de stembus te gaan. Zij mogen het actieve en passieve kiesrecht uitoefenen. Het is een soort imprimatur voor de Unione Popolare Cattolica Italiana, volksbond van Italiaanse katholieken, die aan het ontstaan is.

22 juni

Tijdens de herdenking van de honderdste geboortedag van Giuseppe Mazzini houdt burgemeester Ernesto Nathan een redevoering in de Aula Magna van het Collegio Romano. Koning Vittorio Emanuele III is aanwezig bij de bijeenkomst. Een andere hoge toehoorder was het parlementslid Napoleone Colajanni (1847.1921), ook al een antimonarchist.

10 juli

 • Alberto Cruciani Aliprandi wordt tot burgemeester gekozen.

25 juli

 • De eerste gemotoriseerde omnibus gaat rijden.

9 augustus

 • De dichter Filippo Chiappini overlijdt. Hij schreef poëzie in het Romanesco, het Romeinse dialect. Bovendien stelde hij een woordenboek van het Romanesco samen. Zie wikipedia (it)

Rome 1905 wat gebeurde er in de hoofdstad

20 september

 • De tunnel onder de Quirinaal wordt ingewijd.

1 november

 • Geboortedag van Aldo Fabrizi (1905-1990). Hij was dichter, filmacteur en regiseerde bovendien een tiental films. Zie wikipedia (NL).

9 december

 • Het parlement herroept het Napoleontische Concordaat uit 1801 tussen Italië en de Heilige Stoel. Het was nog steeds van kracht.

24 december

 • Eerste minister Fortis treedt af. Hij krijgt meteen de opdracht een nieuwe regering te vormen.

29 december

 • In het theater Argentina debuteert de Drammatica Compagnia di Roma, het eerste vaste toneelgezelschap van de hoofdstad. Het staat onder leiding van de Napolitaanse toneelcriticus Edoardo Boutet (1856-1915).

Terug naar 1904
Verder naar 1906
Alle jaren

Aantekeningen bij Rome 1905 wat gebeurde er in de hoofdstad

 • Ernesto Buonaiuti was een uitzonderlijk productieve auteur. Zie hier een biografisch essay in het Italiaans.
 • De redevoering van burgemeester Nathan werd gepubliceerd: Ernesto Nathan, Pel centenario di Giuseppe Mazzini. Discorso di Ernesto Nathan tenuto il 22 giugno 1905 nell’Aula magna del Collegio Romano, Roma-Torino: Casa editrice nazionale Roux e Viarengo, 1905.