Klaas Smeliks Hollandse Schouwburglezing 4 mei 2014

Klaas Smeliks Hollandse Schouwburglezing die hij uitsprak op 4 mei 2014, werd gepubliceerd in het Italiaanse katholieke dagblad Avvenire op zondag 1 juni.

De lezing van Smelik

Op zondag 4 mei mocht Klaas Smelik in de Hollandse Schouwburg te Amsterdam de jaarlijkse toespraak voor de dodenherdenking 2014 houden. Dat deze eer hem te beurt viel zal mede zal iets te maken hebben gehad met de honderjarige geboortedag van Etty Hillesum: 15 januari 1914. Wegens zijn grote verdiensten voor het Etty Hillesum onderzoek was professor Smelik een uitstekende keuze voor deze belangrijke gebeurtenis.

De tekst en de vertaling

Klaas Smeliks Hollandse Schouwburglezing
Het logo van Avvenire

Een paar na vier mei kreeg ik van hem de tekst doorgestuurd en al lezende kwam ik op het idee om er een Italiaanse vertaling van te maken. In eerste aanleg dacht ik aan de Italiaanse website over Etty Hillesum. Naar mate de  vertaling vorderde, realiseerde ik mij dat Smeliks analyse een groter publiek verdiende. En er bestond ook een mogelijkheid. Het Italiaanse katholieke dagblad Avvenire besteedde aan onze uitgeverij Apeiron Editori namelijk al vaker aandacht en daarom lag het voor de hand met hen contact op te nemen. Ik heb de tekst voorgelegd aan Alessandro Zaccuri, redacteur van de cultuurpagina. Zaccuri had niet veel tijd nodig om het belang van Smeliks voordracht in te zien. Op zondag 1 juni 2014 heeft de krant diens tekst geplaatst.

Het is niet onwaarschijnlijk dat bij Zaccuri’s overwegingen de recente antisemitische aanslag in Brussel een rol speelde. Dat kan men afleiden uit de titel die de krant aan Smeliks lezing heeft gegeven: “Se ritorna l’antisemitismo”.

Van de Italiaanse dagbladen publiceert Avvenire waarschijnlijk het vaakst berichten over Etty Hillesum. Daarvoor is een vrij eenvoudige verklaring te geven. In Italiaanse katholieke kringen is Etty Hillesum immers een zeer geliefde schrijfster. Op dit weblog heb ik daar al vaker aandacht aan besteed. Zie dit overzicht.

Aantekeningen

  • Hier kunt u zowel de Nederlandse als de Italiaanse tekst openen en naar believen downloaden. De in de krant afgedrukte tekst is door de redactie iets ingekort.
  • Op de website van de Hollandse Schouwburg kunt u over de jaarlijkse herdenkingen meer informatie vinden.