Rome 1907 wat gebeurde er in de hoofdstad

Op 25 november wordt Ernesto Nathan tot burgemeester gekozen. Hij zou dat blijven tot 1913. Nathan (1845-1921) ontwikkelde zijn politieke denkbeelden in navolging van Giuseppe Mazzini en zijn eigen moeder die de laatste zeer bewonderde en financiëel ondersteunde. De  maand ervoor was de koning van Siam op bezoek. Hieronder in Rome 1907 wat gebeurde er in de hoofdstad staat het op een rijtje.

6 januari

In de volkswijk San Lorenzo opent Maria Montessori haar eerste Romeinse school voor arme kinderen. Deze Casa dei bambini, Huis van de kinderen, is gevestigd in Via dei Marsi 58.

26 Maart

 • Op deze dag overlijdt de gedreven Romeinse kunstenaar Ettore Roesler Franz.

Rome 1907 wat gebeurde er in de hoofdstadHij werd geboren in Rome op 12 mei 1845 en werd beroemd om zijn foto’s, tekeningen, schilderijen en acquarellen. Hij legde daarin het tot verdwijnen gedoemde deel van Rome vast.

15 april

 • De kerk schorst Don Romolo Murri (1870-1944) a divinis. In 1909 vervolgens geëxcommuniceerd als hij voor de Lega Democratica Nazionale, de Nationale Democratische Bond,  op de kieslijst komt. Hij verovert een zetel in het parlement. In 1943 laat de kerk hem weer toe tot haar gelederen.

8 september

 • Pius X veroordeelt het Modernisme met de encycliek Pascendi dominici gregis plus een decreet van de Heilige Stoel.

3 oktober

 • De koning Rama V, of ook wel Chulalongkorn (1853-1910) van Siam, het tegenwoordige Thailand, brengt een bezoek aan Rome.

25 november

 • Rome 1907 wat gebeurde er in de hoofdstad Men kiest Ernesto Nathan (1845-1921) tot burgemeester.  Zijn verkiezing is te danken aan het succes van het samengaan van de volkspartijen.

 

28 november

Dit is de geboortedag van Alberto Moravia (1907-1990).

19 december

De nieuwe bioscoop Moderno opent zijn deuren voor het publiek. Hij bevindt zich in de gallerijen van Piazza Esedra, tegenwoordig Piazza della Repubblica.

Terug naar 1906
Ga naar 1908
Alle jaren

Aantekeningen bij Rome 1907 wat gebeurde er in de hoofdstad

 • Over Ettore Roesler Franz bestaat een website. Klik hier (en).
 • Voor Romolo Murri zie hier een pagina in het Engels.
 • Zie hier een pagina over het Modernisme.
 • Een belangrijk biografisch artikel over Nathan is hier.

 

Rome 1905 wat gebeurde er in de hoofdstad

In het voorjaar stichtte de historicus van het christendom Ernesto Buonaiuti (1881-1946) het tijdschrift Rivista storico critica delle scienze teologiche, dat de theologie benaderde vanuit een historisch-kritisch gezichtspunt. De verklaarde tegenstander van de monarchie Giuseppe Mazzini is na decennia officiëel toegetreden totde vier vaders des vaderlands. Lees hieronder verder over Rome 1905 wat gebeurde er in de hoofdstad.

 12 maart

 • Eerste minister Giolitti treedt af en een regering van Tommaso Tittoni (1855-1931) treedt aan. Die duurt echter maar twee weken.

27 maart

 • De stad verleent het ereburgerschap aan Giovanni Barracco (1829-1914), die senator is en antieke beelden verzamelde.
 • Eerste minister Tommaso Tittoni treedt af.

28 maart

 • Alessandro Fortis (1842-1909) wordt ministerpresident.

4 aprìl

 • Museo Barracco opent zijn deuren in corso Vittorio Emanuele II. Gaetano Koch was de architect van het gebouw.

26 april

 • De spoorlijn tussen Rome en Civitavecchia wordt geopend.

11 juni

 • Pius X publiceert de encycliek Il fermo proposito waarin hij de katholieken  toestaat om naar de stembus te gaan. Zij mogen het actieve en passieve kiesrecht uitoefenen. Het is een soort imprimatur voor de Unione Popolare Cattolica Italiana, volksbond van Italiaanse katholieken, die aan het ontstaan is.

22 juni

Tijdens de herdenking van de honderdste geboortedag van Giuseppe Mazzini houdt burgemeester Ernesto Nathan een redevoering in de Aula Magna van het Collegio Romano. Koning Vittorio Emanuele III is aanwezig bij de bijeenkomst. Een andere hoge toehoorder was het parlementslid Napoleone Colajanni (1847.1921), ook al een antimonarchist.

10 juli

 • Alberto Cruciani Aliprandi wordt tot burgemeester gekozen.

25 juli

 • De eerste gemotoriseerde omnibus gaat rijden.

9 augustus

 • De dichter Filippo Chiappini overlijdt. Hij schreef poëzie in het Romanesco, het Romeinse dialect. Bovendien stelde hij een woordenboek van het Romanesco samen. Zie wikipedia (it)

Rome 1905 wat gebeurde er in de hoofdstad

20 september

 • De tunnel onder de Quirinaal wordt ingewijd.

1 november

 • Geboortedag van Aldo Fabrizi (1905-1990). Hij was dichter, filmacteur en regiseerde bovendien een tiental films. Zie wikipedia (NL).

9 december

 • Het parlement herroept het Napoleontische Concordaat uit 1801 tussen Italië en de Heilige Stoel. Het was nog steeds van kracht.

24 december

 • Eerste minister Fortis treedt af. Hij krijgt meteen de opdracht een nieuwe regering te vormen.

29 december

 • In het theater Argentina debuteert de Drammatica Compagnia di Roma, het eerste vaste toneelgezelschap van de hoofdstad. Het staat onder leiding van de Napolitaanse toneelcriticus Edoardo Boutet (1856-1915).

Terug naar 1904
Verder naar 1906
Alle jaren

Aantekeningen bij Rome 1905 wat gebeurde er in de hoofdstad

 • Ernesto Buonaiuti was een uitzonderlijk productieve auteur. Zie hier een biografisch essay in het Italiaans.
 • De redevoering van burgemeester Nathan werd gepubliceerd: Ernesto Nathan, Pel centenario di Giuseppe Mazzini. Discorso di Ernesto Nathan tenuto il 22 giugno 1905 nell’Aula magna del Collegio Romano, Roma-Torino: Casa editrice nazionale Roux e Viarengo, 1905.