Rome 1886 wat gebeurde er in de hoofdstad

Dit jaar verschijnt het eerste deel van de I sonetti romaneschi van Giuseppe Giochino Belli. Het is de eerste integrale uitgave van de gedichten. Voor een vertaald gedicht zie hier. De werkzaamheden aan de Sint Jan in Lateranen worden voltooid. Meer notities op onderstaande pagina over Rome 1886 wat gebeurde er in de hoofdstad.

4 januari

 • Men begint met de sloop van de huizen naast de Aracoeli om plaats te maken voor de bouw van het monument Vittoriano.

29 januari

 • Rodolfo Boncompagni Ludovisi besluit tot de verkoop van Villa Ludovisi aan de Generale Immobiliare en de Gemeente Rome. Zie een wikipedia pagina hier.

26 maart

 • Het laatste nummer van het tijdschrift Cronaca Bizantina verschijnt.

Rome 1886 wat gebeurde er in de hoofdstad

1 juli

 • Cesare Pascarella (1868-1940) publiceert zijn gedicht Villa Gloria.

31 maart

 • De Gemeente Rome gaat accoort met de verkaveling van Villa Ludovisi, Villa Massimo en de zone San Cosimato in Trastevere.

2 juli

 • Gabriele D’Annunzio publiceert in het Romeinse dagblad La Tribuna het korte verhaal Geschiedenis van een kus. Zie hier een Nederlandse versie.

15 juli

 • Men begint met de bouw van de Palatinobrug, die in 1890 gereed zal zijn.

26 juli

 • De Gemeente Rome gaat accoord met de verkaveling van de Villa Patrizi.

30 oktober

 • Op Piazza Colonna beginnen de experiementen met de openbare straatverlichting.

Aantekeningen bij Rome 1886 wat gebeurde er in de hoofdstad

 • De SGI, de Società generale immobiliare (NL: Maatschappij voor onroerend goed) werd in 1862 in Turijn opgericht en verhuisde in 1870 naar Rome. In de nieuwe hoofdstad nam de Maatschappij deel aan de zeer expansieve en speculative bouwactiteiten.
 • Het eerste nummer van het veertiendaagse tijdschrift Cronica Bizantina verscheen op 15 juni 1881.

 

Rome 1913 wat gebeurde er in de hoofdstad

Rome 1913 wat gebeurde er in de hoofdstad
Vincenzo Ottorino Gentiloni

Op 26 oktober worden politieke verkiezingen gehouden. In het vooruitzicht daarvan sluiten liberale en rooms-katholieke politici een mondelinge overeenkomst. Dat gebeurde op initiatief van de liberale politicus Vincenzo Ottorino Gentiloni (1865-1916). Het doel was om op de liberale kieslijsten plaatsen te reserveren voor rooms-katholieke kandidaten. Dit initiatief werd bekend onder de naam het Gentiloni Pact. Het Vatikaan ondersteunde stilzwijgend het accoord en bevorderde het slagen ervan door de non expedit clausule in tweederde van de 508 kiesdistricten ongeldig te verklaren. Het pact was een eclatant succes voor de liberalen, die 47 % van de stemmen behaalden.  In detail vertelt Rome 1913 wat gebeurde er in de hoofdstad.

 

19 januari

Feestelijkheden voor de veteranen van de oorlog in Libië.

26 januari

Inwijding van de zetel van de Joodse kinderopvang gevestigd in Lungotevere Sanzio 14.

13 februari

 • Futuristische bijeenkomst in het Theater Costanzi met de Florentijnse schrijver Giovanni Papini (1881-1956) en Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), de oprichter van het Futurisme.

17 februari

 • Geboortedag van Roberto Battaglia (1913-1963) die in 1953 het boek Storia della Resistenza italiana publiceert.

8 maart

 • Paus Pius X verkondigt een buitengewoon jubileum ter ere van Constantijn.

14 april

 • De Torre degli Anguillara in de wijk Trastevere plus het gebouw ernaast worden bestemd voor de Lectura Dantis. In 1914 wordt het officiëel het Huis van Dante, la Casa di Dante.

4 mei

 • De inwijding van de fontein / monument opgedragen aan de beroemde Romeinse dichter Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863) op het Piazza Italia. Het plein zal later Sidney Sonnino heten.

3 juli

 • Opening van de eerste openlucht bioscoop genaamd Arena Esedra.

11 september

 • De spoorlijn Rome – Velletri begint begint vandaag te functioneren.

29 december

 • Inwijding van de kerk Santa Croce, het Heilige Kruis, in Via Guido Reni. Aristide Leonori (1856-1928) was de architect. De inheiliging vond overigens pas in 1918 plaats.

Terug naar 1912
Ga naar 1914
Alle jaren

Aantekeningen bij Rome 1913 wat gebeurde er in de hoofdstad

 • De pauselijk non expedit clausule uit 1868 hield in dat het onwenselijk was om zich verkiesbaar te stellen voor het Italiaanse parlement. Zie hier voor details.
 • Zie hier voor de website van de Casa di Dante in Rome.
 • Klik hier voor de chronologie van de andere jaren.