De berg Soracte

De Berg en poëzie

Over de berg Soracte is zeer veel geschreven, zowel proza als poëzie. De beroemdste antieke tekst is waarschijnlijk het gedicht van Horatius ‘Vides ut alta’, waarvan u hieronder de tekst van de eerste strofe met twee  Nederlandse vertalingen:

Vides ut alta stet nive candidum
Soracte nec iam sustineant onus
silvae laborantes geluque
flumina constiterint acut.

Deze vertaling is van W. E.J. Kuiper:

Ge ziet hoe wit daar praalt in de hoge sneeuw
Soracte, ziet hoe onder de zware last
De bomen buigen, en de stromen
Gans van de nijpende vorst verstijfd zijn.

Piet H. Schrijvers vertaalt zo:

Zie je hoe zilverwit zich verheft Soracte’s
besneeuwde bergtop, de zwoegende bomenrij
haar last niet meer omhoog kan beuren,
hoe de rivieren door kou zijn gestremd?

Mijn voorkeur gaat uit naar de vertaling van Piet Schrijvers. Hij geeft het volgende commentaar: ‘De beschrijving van de Soracte is niet zeer concreet gedetailleerd maar uiterst suggestief. De woorden dringen zich niet op en de opgeroepen emotie is volledig in het geheel van het gedicht geïntegreerd.’

De Berg Soracte

De Berg Soracte gezien vanuit het noorden

Vanuit mijn raam bezien

Het is in de ruim dertig jaar dat ik bij deze mytische Berg woon, slechts een enkele keer voorgekomen dat de top besneeuwd was.

Locale literaire productie

Halverwege op de Berg ligt Sant’Oreste, dat men via drie officiële geasfalteerde toegangswegen kan bereiken. Op een van de pleinen zou men een locale dichter kunnen ontmoeten die ‘zijn’ Berg in een sonnet heeft vastgelegd. In de loop der jaren heb ik tientallen gedichten verzameld.

Aantekeningen

  • W. E.J. Kuiper, in Hermeneus. Maandblad voor de antieke cultuur, Jrg. 3, 1931, 81-84.
  • P.H. Schrijvers, ‘De macht der verbeelding: Over de Odendichter Horatius’,  Bzzlletin, Jrg. 15-16, n. 1986, pp. 21-27. Hier een pdf van het essay.
  • Op de website van de Digitale Bibliotheek Nederland produceert het woord ‘Soracte’ vele tientallen verwijzingen.

Hier een Nederlandse wikipediapagina over de Berg.

Print Friendly, PDF & Email