Mijn kater Max 2000-2017

Wegvallende vrienden

Wat volgde op het overlijden van Mijn kater Max 2000-2017 was een herinnering. Deze. Het was een avond aan het begin van deze nieuwe eeuw, tijdens een gespek bij hem thuis. Mijn vader merkte op dat aan het gezond oud worden een erg vervelend nadeel kleefde. Hij doelde op het wegvallen van de mensen van zijn generatie. Dat ontnam hem de mogelijkheid om met hen het gezamenlijk verleden te delen. Het hield hem bijna dagelijks bezig, zei hij, en voegde er aan toe dat het praten over je eigen verleden met iemand die was opgegroeid in de dezelfde tijd en omgeving héél iets anders was dan aan je kleinkinderen vertellen hoe een bepaalde gebeurtenis “in opa’s jeugd” zich had afgespeeld.

Diverse jaren na zijn dood heb ik pas doorzien wat er in zijn redenering stak. Ik begreep bij voorbeeld, dat een kleinkind, hoe belangstellend het zich in het gunstigste geval ook toont, de discontinuïteit belichaamt. En verder dat elk overlijden van één van mijn vaders leeftijdsgenoten een onheelbare breuk veroorzaakte. Het betekende voor hem het definitieve verlies van wéér een gesprekspartner. Verlies dat de voorraad in het magazijn der eenzaamheid aanvulde. Hij bezocht niettemin trouw de begrafenisplechtigheden van zijn één voor één overleden vrienden, kennissen en familieleden, die hem. zo zei hij, voor waren gegaan.

Woensdagmorgen 14 juni 2017

Mijn kater Max (2000-2017)
Max in 2015.

Zijn bespiegelingen speelden mij weer door het hoofd in de dagen na het overlijden van mijn tweede en laatste huisgenoot-viervoeter kater Max. Hij stierf op woensdagmorgen 14 juni 2017 bij het aanbreken van de dag. Daarmee kwam er een eind aan zeventien jaar gezelschap, waarvan toewijding en vertrouwen, plezier en communicatie de belangrijkste bestanddelen waren.

Gewoonlijk passen deze elementen in een goede verhouding tussen het dier en de mens die hun lot aan elkaar hebben verbonden. Wellicht trad het element van de ‘communicatie’ bij kater Max meer dan gebruikelijk op de voorgrond. Een dierenarts zei ons – eind 2000 bij zijn sterilisatie – dat hij behoorde tot de ‘pratertjes’, die naar haar mening niet zo dik gezaaid zijn. Zij ried ons aan deze aanleg te stimuleren. Wij volgden haar advies op en de beloning bleef niet uit: Max groeide op tot een kater die te pas en te onpas zijn bekje open deed. Tot wederzijds genoegen, dat spreekt.

Drie huisgenoten vertrokken: twee geliefde dieren overleden en één geliefd mens verhuisde naar elders. Daardoor mankeren de samenspraak en het genot van het gedeeld verleden.

De poes van Jac van Looy

De kunstenaar en schrijver Jac. van Looy geeft zijn personage bij het begin van zijn verhaal ‘De dood van mijn poes’ (1889) deze gedachten in:

Waar zat zo’n beest anders zo lang, en nu juist, nu ik haar bij me hebben wou, nu ’k me zo alleen voelde, zij zo vroolijk met haar gespeel; nu ik haar eigenwijs wel zou willen zien rondlopen over mijn zolder, of onhoorbaar van haar nest op de luie stoel naar me komen zien aanzetten, de geringde staart hoog dragend, als een pluim ijdelheid die ze genoegelijk boven zichzelf opstak. […] kijk: zo zou ik haar weer willen zien liggen nu, op de rosse vloer van oud plankenhout, in weelderig uitgerek, net doende zo, als een miniatuur van een koningstijger op een rode rots die zich heet stooft, geslagen liggend door ’t zat vreten, vuurkijkend nog uit de zwarte ringen van zijn geweldige kauwkop en die gaapt en rekt en knipoogt naar de zon.

Van Looys poes komt terug naar het atelier, maar het loopt toch slecht met haar af. U vindt hier het complete verhaal.

Oh ja, mijn vader meende oprecht, dat het geregeld ophalen van herinneringen aan wat je samen hebt beleefd, je uiterste best doen om zoveel mogelijk details boven water te krijgen, ondanks de verklaarde onbetrouwbaarheid van het menselijk geheugen, de dood bij hem uit het laantje hield. Ik meen dat hij er niet ver naast zat.

Mijn goede kater Max heb ik dezelfde woensdag even voor zonsondergang achter de grote loods begraven. Een plaatsje op loopafstand, minder dan honderd meter van mijn huis. Af en toe ga ik er langs en leg er een steentje bij.

Aantekeningen bij Mijn kater Max 2000-2017

  • Zie hier over Mijn kater Paul 1999-2016.

Bijgewerkt in maart 2021.

 

Mijn kater Paul 1999-2016 ten afscheid

Het verlies van ‘mijn’

In de titel van deze post Mijn kater Paul 1999-2016 is het woordje ‘mijn’ niet geheel correct. Tot zaterdag 21 december 2013 gold nog het bezittelijk voornaamwoord ‘onze’. Daarna was ‘mijn’ op zijn plaats. Op die uitzonderlijke zaterdag verliet het levende wezen waarop ik het meest gesteld was (en ben) mijn huis. Op die dag veranderde het getal van alle bezittelijke voornaamwoorden die mij ter harte gingen. Het meervoud werd enkelvoud.  Wat een wonderlijke dag, die 21ste december van 2013.

AangelopenMijn kater Paul 1999-2016

Wanneer kater Paultje werd geboren, is niet bekend. Door de honger gedreven, had hij in het voorjaar van 1999, op enkele meters afstand van de deur van het kantoor van onze uitgeverij, timide miauwend de aandacht getrokken. Dit was Paul ten poten uit: een slim mengsel van verlegen- en bescheidenheid die hij vooral ten opzichte van de eerste bewoner van dit huis in stelling bracht. Kater Max was direct gecharmeerd van deze soortgenoot, wiens vacht dezelfde kleuren had. Het was waarachtig gedeelde sympathie. Dat hielp om de adoptie vlotjes te laten verlopen. Een serene kattenvriendschap kwam tot stand. Tot de dood – in dit geval – hen scheidde.

Samenzijn

Ons samenzijn heeft een kattenleven lang geduurd.

Mijn kater Paul 1999-2016
29 oktober 2015

Paul werd daags na opname in ons gezin vernoemd naar de Zwitserse kunstenaar Paul Klee. Tegen de verwachting in was het niet de schilderkunst die hem boeide.  Hij zag meer in de kunst van het autobiografisch schrijven, dat hij als object van studie en rustplaats koos.  Het motto van de Zwitser, dat kunst niet het zichtbare weergeeft, maar zichtbaar maakt, achtte ook de santorestese Paul als uitgangspunt voor de studie van dagboeken van belang.

Op vrijdagavond 20 mei 2016 om kwart voor acht is Paul voorgoed ingeslapen.

Mijn kater Paul 1999-2016
Het graf van Paul

Op zondag 22 mei heeft Paul na 17 jaren zijn laatste rustplaats bereikt.

Hij was de waarheidsgetrouwe onschuld zelve. Onbaatzuchtig gaf hij zijn liefde aan allen die hem omringden, zonder voorkeur voor vier- of tweevoeters. Hij was in mijn lege huis het zonnetje.

Dag Paul!

Aantekeningen bij Mijn kater Paul 1999-2016 ten afscheid

  • Zie hier voor Mijn kater Max 2000-2017
  • Bijgewerkt eind maart 2021