Etty Hillesum recente boeken in het Italiaans over haar

In ‘Etty Hillesum recente boeken’ een paar opmerkingen over enkele nieuwe boeken. De lijst Italiaanse werken over Etty Hillesum groeit. Dat is vooral te danken aan haar 100-jarige geboortedag, maar er was reeds enige jaren een opgaande lijn. Behalve de vertalingen van het dagboek en de brieven kwamen er in 2012 en 2013 flink wat nieuwe boeken en herdrukken over haar uit. Wat direct opvalt bij deze publicaties is het religieuze element. In bijna elke titel komt het woord ‘God’ voor. Ik zet ze op een rij, met de naam van de auteur en de (vrij letterlijk) in het Nederlands vertaalde titel, gevolgd door de oorspronkelijk Italiaanse titel en een korte toelichting.

MichaelDavide Semerano

Etty Hillesum recente boekenFratel MichaelDavide: “Etty Hillesum. Menselijkheid geworteld in God”. Oorspronkelijke titel: Etty Hillesum. Umanità radicata in Dio. Prefazione di Giovanni Reale. Paoline, Milano, 2013. MichaelDavide Semerano is een domenicaanse monnik en woont in een klooster in het noorden van Italië. Over de presentatie van dit boek op 28 februari 2014 in Rome vindt u hier meer informatie.

In januari 2014 de herdruk van zijn eerste boek over Hillesum uit 2005: “Etty Hillesum. God rijpt. Een reis in veertig stappen”. Oorspronkelijke titel: Etty Hillesum: Dio matura.Un viaggio in quaranta tappe. Prefazione di André Louf. Edizioni La Meridiana, Molfetta. Het boek beoogt het parcours van de veertig etappes voor Pasen te begeleiden. Hij doet dit aan de hand van citaten uit Etty Hillesums werk, die door de auteur uitgebreid worden bekommentarieerd.

Fabio Scarsato

Etty Hillesum recente boekenFabio Scarsato: “De Heilige Franciscus en Etty Hillesum”. Oorspronkelijke titel: Francesco d’Assisi e Etty Hillesum. Edizioni Messaggero Padova, Padova 2013.

De uit Brescia afkomstige Scarsato (1964) is sinds juli 2013 hoofdredacteur van het zeer populaire maandblad Il Messaggero di Sant’Antonio. Hij heeft zich na zijn studie theologie gespecialiseerd in de franciscaner spiritualiteit. Hij doceert deze materie in Padova aan het Istituto teologico Sant’Antonio. In het hier gesignaleerde boek komen de beide in de titel genoemde personages aan de orde.  waarbij moet worden aangetekend dat het referentiepunt van de auteur de Heilige Franciscus is.

Alessandro Barban en Antonio Carlo Dall’Acqua

Etty Hillesum recente boekenHet derde boek is geschreven door twee auteurs: Alessandro Barban en Antonio Carlo Dall’Acqua en gepubliceerd in 2012. De vertaling van de titel zou kunnen zijn: “Etty Hillesum. De naam God durven uitspreken”. De volledige titel in het Italiaans luidt: Etty Hillesum. Osare Dio. Bisogna osar dire che si crede osar pronunciare il nome di Dio, Cittadella Editrice, Assisi, 2012.

De in Ferrara geboren Alesandro Barban heeft in Bologna literatuur en filosofie gestudeerd. Hij is in 1984 een camaldulenzer, ofwel witte benedictijner geworden en ingetreden in het klooster van Camaldoli, dat zich in de buurt van Arezzo in Toscane bevindt en waarvan hij de kloosteroverste is, zijn officiële titel luidt: Priore generale dei Monaci Camaldolesi. Hij doceert sistematische theologie aan het Romeinse Ponteficio Ateneo Sant’Anselmo. De tweede auteur is econoom en gespecialiseerd in financiën.

Bijgewerkt in mei 2021.

 

Print Friendly, PDF & Email