Etty Hillesum Het Werk 1941 – 1943

Het Werk 1941-1943

In alle artikelen opgenomen in dit weblog verwijs ik met ‘Het Werk’ naar de zesde herziene druk van de kritische editie van Etty Hillesum, Het werk 1941-1943.

Bibliografische gegevens

Etty Hillesum Het Werk
Omslag zesde druk, 2012

Etty Hillesum, Het Werk 1941-1943. Uitgegeven onder redactie van by Klaas A.D. Smelik. Tekstverzorging door Gideon Lodders en Rob Tempelaars. Zesde herziene en aangevulde druk. Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2012.

Pp. 891, met 32 z/w illustraties
Woord vooraf Edward van Voolen
Inleiding, door Klaas A.D. Smelik
Biografie van Etty Hillesum (1914-1943), door Klaas A.D. Smelik
Verder bevat het boek de Noten, Tekstverantwoording en een Bibliografie.

Ten slotte in het Aanhangsel een serie Later teruggevonden brieven.

Drukgeschiedenis

Van de eerste vijf uitgaven is dit het verloop geweest:
1e druk, oktober 1986
2e druk, februari 1987
3e herziene, druk april 1991
4e herziene en aangevulde druk, september 2002
5e herziene en aangevulde druk, januari 2008
6e herziene en aangevulde druk, met nieuwe titel, september 2012

Etty Hillesum Bibliography

Hier de pdf met de laatste versie (juni 2020) van Etty Hillesum Bibliography.

Een pdf van deze pagina vindt u hier.

Jaarboek over Etty Hillesum

Sinds 2020 verschijnt het jaarboek Cahiers Etty Hillesum, het vervolg op de Etty Hillesum Studies. Zie de website Cahiers Etty Hillesum. Uit de Inleiding van nummer 1:

In het eerste deel van de nieuwe reeks ‘Cahiers Etty Hillesum’ wordt bijzondere aandacht besteed aan de receptie van Etty Hillesums nagelaten geschriften. Een aanvankelijk niet voorzien effect van de eerste publicatie van een bloemlezing uit haar dagboeken onder
de titel Het verstoorde leven in 1981 is de wereldwijde respons op haar werk. In positieve maar ook minder positieve zin. Naast inspiratie zien wij ook miskenning, zowel van haarzelf als van haar mentor Julius Spier – zij zou een ‘bakvis’ zijn geweest en hij een charlatan. Ook miskenning van Hillesums Joodse identiteit – de neiging om haar bij de kerk als heilige en martelaar in te lijven is onmiskenbaar in de receptie van haar dagboeken
en brieven. Gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de beschikbare bronnen leidt echter tot een meer weloverwogen beeld van Etty Hillesum, haar gedachtewereld, haar ambities en haar vriendenkring.

Print Friendly, PDF & Email