Romeinse kunstenaar Bartolomeo Pinelli Etser en Tekenaar

Hierboven het titelblad van de verzameling van twintig etsen die momenten van het Romeinse volksleven uitbeelden. We zijn in de eerste helft van de 19e eeuw. De schepper van deze fraaie kunstwerkjes was de Romeinse grafische kunstenaar Bartolomeo Pinelli (1781-1835). Er waren in die tijd twee andere kunstenaars die Rome tot het centrale thema van hun werk maakten. De ene was de graficus Giovanni Battista Piranesi, de andere Giuseppe Giachino Belli die in het Romanesco dichtte.

Het verschil tussen de twee beeldende kunstenaars was groot. Piranesi maakte in zijn werk het roemrijke Romeinse verleden tot onderwerp. Pinelli daarentegen beeldde in een groot deel van zijn werk het Romeinse volksleven uit. Hij kende hun dagelijkse bestaan, want was tussen hen geboren en opgegroeid. Het ging hem om de trekken van enkele opvallende Romeinse typen. Onderwerpen waren verder de gewoonten van de bevolking, het carnaval, de feesten in de stad, hun ruzies. Kortom het bijzondere Romeinse leven van alledag. De dichter Belli vertelde in zijn sonnetten over dezelfde onderwerpen.

De slide show toont eerst de titelpagina en vervolgens alle negentien afbeeldingen. Ik heb korte beschrijvingen toegevoegd. Klik op de afbeelding voor een vergroting met meer contrast.

[rl_gallery id="7448"]

Toelichting

Merk op dat de kunstenaar de jonge vrouwen alleen afbeeldt in gezelschap van één of meer mannen.  Op vier van de twintig etsen komen alleen mannen voor.

Aantekeningen bij de Romeinse kunstenaar Bartolomeo Pinelli

  • Op de website van de het Centrale instituut voor grafiek, ‘Calcografia’ kan men duizenden afbeeldingen van Pinelli’s werk raadplegen.
  • Het album werd in 1826 gepubliceerd door de uitgever en boekhandelaar Pietro Piale die was gevestigd in de Romeinse wijk Trastevere.
  • Zie hier de wikipedia-pagina in het Nederlands over Bartolomeo Pinelli.
  • En hier voor een gedetailleerd biografisch artikel (Italiaans) over Pinelli.
  • Bartolomeo’s zoon Achille Pinelli (1809-1841) trad in de artistieke voetsporen van zijn vader. Hij maakte ongeveer 200 acquarellen die Rome als onderwerp hebben.
  • Zie hier voor een gedicht van Belli in het Nederlands. Van de dichter Belli bezorgde Arthur Hartkamp een ruime keuze uit de sonnetten: Een monument voor het gewone volk: Sonnetten uit het negentiende-eeuwse Rome. Amsterdam: Ateheneum Polak en Van Gennep, 2020.

 

Print Friendly, PDF & Email