Italiaanse poëzie: bewegingen stromingen en tendenzen

Beweging

Het onderwerp van deze pagina is Italiaanse poëzie: bewegingen stromingen en tendenzen. Ik beperk de periode tot de twintigste eeuw.

De onderstaande elf benamingen zijn gangbaar in de literatuurgeschiedenis en meer specifiek in bloemlezingen, lexica en studies. Ik gebruik ze in dit weblog uit practische overwegingen. Het is immers verstandig de artikelen (pagina’s en posts) toegankelijk te maken. Een heldere indeling van het materiaal helpt daarbij. De links leiden u naar een artikel met een korte uiteenzetting over de stroming en de personen die men ertoe rekent. En natuurlijk ook bibliografische informatie. Op dit moment moet de lezer het doen met twee actieve links. Meer is in voorbereiding.

     • Het vrije vers
     • Schemerdichters
     • Het Futurisme
     • De dichters van het tijdschrift La Voce
     • Rondismo – naar het tijdschrift La Ronda
     • De nieuwe lyrici
     • Gruppo 63
     • Hermetici
     • De Lombardijse Lijn
     • Experimentalisme en realisme
     • Het Neorealisme
     • De nieuwe avant-garde

 

Een korte toelichting

De literatuur indelen in ‘stromingen’ is verstandig en vooral handig uit het oogpunt van studie en begrip van literaire verschijnselen. Dit laat onverlet dat levende auteurs zich niet zelden ongemakkelijk voelen als zij een ‘etiket’ krijgen opgeplakt. Voor een overleden dichter kan het hoogstens een historicus zijn die de toeschrijving betwist. Naarmate we teruggaan in de eeuwen groeit de consensus. Weinigen zullen een term als het Petrarkisme ter discussie willen stellen.

Een literaire stroming laat zich bijna nooit haarscherp en definitief afbakenen, noch in de tijd, noch inhoudelijk, noch in termen van deelnemers. En of wij moeten spreken van een ‘beweging’ , ‘stroming’ of ’tendens’ is ook al rekkelijk.

In dit weblog gaat mijn aandacht uit naar de Italiaanse literatuur en haar geschiedenis. Niet altijd vindt een daarin gangbaar begrip een equivalent in de Nederlandse literatuurbeschouwing. Een voorbeeld is de ‘Lombardische lijn’ of de groep kunstnaars betrokken bij het invloedrijke Romeinse literaire tijdschrift ‘La Ronda’.

Aantekeningen bij Italiaanse poëzie: bewegingen stromingen en tendenzen

Print Friendly, PDF & Email