Biografia

Gerrit Van Oord (1948) werd geboren in Soerabaja, de havenstad op Oost-Java in het voormalige Nederlands-Indië. Hij voer naar Nederland met het toen als troepentransportschip opererende M.S. Sibajak. Zij meerde op 10 oktober 1948 af in Rotterdam. Daar zette hij, twee maanden oud, met zijn moeder en oudere broertje voet aan wal. Na Werkendam en Vlissingen verhuisde het jonge gezin in 1956 naar Amsterdam.

Amsterdam

Hij had het geluk in de hoofdstad op te groeien, school te gaan, de lerarenopleiding en de universiteit te kunnen bezoeken. Hij studeerde geschiedenis, Nederlands en sociale filosofie. De cultureel en politiek onstuimige Amsterdamse jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw brachten zijn maatschappelijke  bewustwording in een stroomversnelling. In zijn denken voltrokken zich processen die later bleken onomkeerbaar te zijn geweest. Reeds als adolescent koos hij voor het gedachtengoed van de geweldloosheid. Na zijn erkenning als gewetensbezwaarde vervulde hij zijn vervangende dienst in 1967-1968. In de jaren zeventig was hij actief in de Nederlandse politiek. Van 1979 tot juni 1982 was hij een der parttime medewerkers van  PSP Tweede Kamerfraktie. In die functie werkte hij zeer nauw samen met het kamerlid Fred van de Spek op de dossiers van Onderwijs en wetenschappen en de Emancipatie.    

Rome

In het kader van zijn studie studeerde hij Italiaans in Florence (1980) en aan de Universiteit van Perugia (1981). Eind september 1982 verhuisde hij naar Rome. In oktober van dat jaar begon hij met het onderwijs in de Nederlandse taal aan volwassenen aan het Nederlands Instituut te Rome (N.I.R.). Het werd gegeven in het kader van de toen recent opgerichte Vereniging ’t Kofschip. Hij beëindigde dit werk in 1997. Door een speling van het lot ging hij in het najaar van 2020 opnieuw aan boord van het ’t Kofschip om Nederlands te onderwijzen.

Etty Hillesum

In 1988 organiseerde hij in opdracht van het N.I.R. het tweedaags internationale Seminar Etty Hillesum. De resultaten van deze conferentie werden gepubliceerd in 1990. Vanaf het begin van de 21ste eeuw werd zijn betrokkenheid bij de gebeurtenissen rond Etty Hillesum in Italië steeds groter. Sinds de oprichting van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) in 2006 volgt hij de Italiaanse Hillesums-receptie op de voet. Hij vertegenwoordigde in de functie van coördinator het EHOC in Italië. In zijn weblog ‘Zicht op Italië’ is aan het wel en wee van Etty Hillesum een rubriek gewijd. Van Oord was redacteur van het jaarboek Etty Hillesum Studies, verschenen van 2008-2018. En vanaf 2019 van de voortzetting daarvan: Cahiers Etty Hillesum. Hij is de voorzitter van de Italiaanse Vereniging Etty Hillesum, opgericht in 2018, die de studie van haar werk in Italië tracht te bevorderen. Voor een overzicht van zijn activiteiten zie hier.

Uitgever

Met een zakenpartner richtte hij in 1990 de Italiaanse uitgeverij Apeiron Editori op. Bij het uitgavebeleid ligt de nadruk op publicaties die behoren tot het weidse gebied van de geesteswetenschappen. Dat komt naar Italiaanse gewoonte tot uiting in de ontwikkeling van thematisch Series. Hoofdthema’s zijn de 14e en 15e Vlaamse en Nederlandse kunst, de Romeinse Oudheid en ten slotte de Sjoa. Het aantal publicaties over Etty Hillesum groeide in de laatste twee decennia aanzienlijk. Zie hier de website (Italiaans).

Vertaler

Van Oord vertaalt non-fictie teksten uit het Italiaans in het Nederlands en uit zijn moedertaal in het Italiaans. In het laatste geval roept hij de hulp in van gekwalificeerde Italiaanse native speakers. Hij vertaalde auteurs als Abel J. Herzberg, Johan Huizinga en Menno ter Braak in het Italiaans.